Yleensä palkanmaksupäivä on sovittu työsopimuksessa ja palkka maksetaan sovitun mukaisesti.

Lain mukaan kuukausipalkkaiselle maksetaan palkka työntekemiskuukauden aikana. Maaliskuun palkka maksetaan siis maaliskuussa. Tuntipalkkaiselle palkka on maksettava kahdesti kuukaudessa.

Tarkat palkanmaksupäivät voidaan sopia työsopimuksessa. Jos sovittu palkanmaksupäivä ei ole pankkipäivä, palkka on maksettava edellisenä pankkipäivänä. Palkan on oltava sovittuna päivänä työntekijän tilillä.

Joissain työehtosopimuksissa on määräyksiä palkanmaksupäivästä. Kunnalla ja hyvinvointialueilla palkka maksetaan kunkin kuun 16. päivä, ellei toisin ole sovittu.

Palkanmaksun yhteydessä työntekijälle on toimitettava palkkalaskelma, josta työntekijä voi tarkistaa palkan oikeellisuuden. Lisäksi palkkakuitista käy ilmi muun muassa ennakonpidätyksen ja eläkemaksujen suuruus.

Työaikalisien maksu

Työaikalisien maksamisesta on määräyksiä työehtosopimuksessa. Esimerkiksi SOTE-sopimuksen, HYVTES:n ja KVTES:n mukaan työaikalisät on maksettava lisiin oikeuttavan työn tekemistä seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä.

Tammikuussa tehdyistä työaikalisiin oikeuttavista tunneista on siis maksettava lisät helmikuun loppuun mennessä. Käytettäessä pidempää tasoittumisjaksoa lisät voidaan kuitenkin maksaa listan loppumista seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä.

Mies

Lisät peruspalkan päälle

Lauantaisin, iltaisin ja öisin tehdystä työtä maksettavat korvaukset vaihtelevat eri työehtosopimusten välillä. Myös se, milloin ilta-, lauantai-, yötyökorvauksiin oikeuttava aika alkaa, vaihtelee.

Loppupalkan maksu

Lain mukaan loppupalkka maksetaan työsuhteen viimeisenä päivänä, ellei toisin ole sovittu. Työsopimuksissa on lähes aina sovittu jotain palkanmaksusta työsuhteen päättyessä. Yleinen ehto on sellainen, jonka mukaan palkka maksetaan työsuhteen päättymisen jälkeistä seuraavana yrityksen normaalina palkanmaksupäivänä.

Jos loppupalkan maksaminen viivästyy sovitusta päivästä, työntekijällä on viivästyskoron lisäksi oikeus odotusajan palkkaan. Odotusajan palkka on täysi palkka jokaiselta viivästyspäivältä, kuitenkin enintään kuudelta päivältä. Työsuhteen jatkuessa oikeutta odotusajan palkkaan ei koskaan ole.