Työsuhteeseen valitulle työntekijälle voidaan tarvittaessa tehdä terveydentilan tarkastus. Työnantajan on saatava työnhakijalta lupa terveydentilatietojen keräämiseen.

Tarkastuksen perusteella tehdään työkykyä koskeva selvitys, johon ei saa sisältyä lääketieteellisiä tietoja. Selvityksestä ilmenevät vain

  • soveltuvuus ehdotettuun tehtävään
  • mahdolliset työt ja työolot, joihin on tilapäinen tai pysyvä lääketieteellinen este.

Virkaan valitun on työnantajan pyynnöstä toimitettava lääkärintodistus ja tarvittaessa osallistuttava lääkärintarkastukseen ja -tutkimuksiin.

Virkavalinnan yhteydessä valitulta voidaan myös vaatia huumausainetestit. Pyydetyt tiedot ja selvitykset voidaan toimittaa työnantajalle vasta virkavalinnan jälkeen, jolloin valinta tehdään ehdollisena. Jos tietoja ja selvityksiä ei toimiteta, virkavalinta raukeaa.

Työehtosopimuksissa voi olla määräyksiä lääkärintodistuksen esittämisvelvollisuudesta.

Hoitaja kirjoittaa

Neuvomme työehdoissa

Tehyn jäsenet saavat neuvontaa työsuhteen kysymyksissä ja ongelmissa. Se on palvelu, jota et saa mistään muualta! Tunnemme alan työehtosopimusten sisällöt.