Tehy tukee sosiaali- ja terveysalan liittoja kehittyvissä maissa, jotta ne pystyvät parantamaan jäsentensä asemaa työpaikoilla ja yhteiskunnissa. Hankkeiden tarkoituksena on vahvistaa kehitysmaiden ammattiliittoja, jotta ne pystyvät paremmin puolustamaan työntekijöiden oikeuksia ja parantamaan työskentelyoloja. Vahvat ammattiliitot maailmassa ovat kaikkien, myös tehyläisten, etu.

Ammattiliittojen välistä solidaarisuutta tarvitaan tällä hetkellä enemmän kuin koskaan. Demokratian tilaa ja työelämän oikeuksia haastetaan monessa maassa ja painostus kohdistuu myös ammattiliittoihin. Tehyn hankkeilla vahvistetaan demokratiaa ja ihmis- ja ammattiyhdistysoikeuksia kumppanuuksien kautta.

Hankkeet toteutetaan yhteistyössä Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASKin ja Julkisalojen maailmanliitto PSI:n kanssa. Hankkeet saavat Ulkoasiainministeriön hanketukea.

Tehyn kansainvälinen toiminta on saanut alkunsa kehitysyhteistyöhankkeista Tansaniassa ja Nicaraguassa jo Tehyn perustamisen aikoihin. Hankkeita on lisäksi ollut Latviassa, Bosnia-Hertsegovinassa, Brasiliassa, Kosovossa ja Kolumbiassa sekä alueelliset hankkeet Aasiassa ja Länsi-Afrikassa. Tällä hetkellä käynnissä ovat hankkeet Filippiineillä ja Nepalissa sekä alueelliset hankkeet Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Pitkäaikaiset hankkeet Brasiliassa ja Kosovossa on saatu erinomaisin tuloksin päätökseen.