Potilaalla on oikeus tietää, millaisella koulutustaustalla ja osaamisella häntä hoidetaan. Nimikkeet kertovat työntekijän asemasta organisaatiossa ja koulutuksesta sekä vahvistavat ammatti-identiteettiä.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden nimikkeitä on Valviran mukaan kolmella eri tasolla.

  • Tutkintonimike, joka on säännöksin määritelty ja oppilaitoksen myöntämä, esimerkiksi lääketieteen lisensiaatti, bioanalyytikko tai sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto, lähihoitaja.
  • Terveydenhuollon ammattihenkilön laillistettu tai nimikesuojattu ammattinimike, joka perustuu lakiin ja asetukseen terveydenhuollon ammattihenkilöistä, esimerkiksi lääkäri, laboratoriohoitaja tai lähihoitaja.
  • Viran-, tehtävän- tai toimen nimike, jonka työnantaja määrittelee, esimerkiksi sairaalalääkäri, osastonhoitaja, hammashoitaja tai lähihoitaja.

Hoitaja-nimikettä ei pidä käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Se ei kuvaa potilaille, kollegoille eikä muille sidosryhmille sitä, millä osaamisella ja ammattitaidolla työntekijä tehtävässä toimii. Myös uusien nimikkeiden kanssa on oltava varovainen.

Opiskelijan pitää käyttää työpaikalla nimineulaa, jossa lukee opiskelija, vaikka hän työskentelisi laillistetun ammattihenkilön sijaisena.

Lisää tietoa Valviran sivuilla

Kuvassa on ihmisiä ja kirjoja

Osallistu koulutuksiin ja tapahtumiin

Tehyn koulutukset ja tapahtumat ovat pääosin maksuttomia jäsenille. Uutta tietoa, hyödyllistä koulutusta, verkostoitumista ja viihdettä - hyödynnä mahtava jäsenetu ja ilmoittaudu mukaan!