Työnantaja voi purkaa työntekijän työsuhteen vain erittäin painavilla syillä. Kynnys työsuhteen purkamiseen on selkeästi korkeammalla kuin irtisanomiseen.

Työntekijän velvoitteiden laiminlyönnin tai rikkomisen täytyy olla niin vakavaa, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää irtisanomisajan noudattamista. Esimerkkeinä ovat tilanteet, joissa työntekijä on

  • olennaisesti johtanut työnantajaa harhaan työsopimusta tehtäessä
  • vaarantanut vakavasti työturvallisuutta
  • loukannut törkeästi työantajan tai muiden työntekijöiden kunniaa
  • käyttäytynyt väkivaltaisesti työpaikalla.

Työnantajan pitää vedota purkuun 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun purkuperuste on tullut työnantajan tietoon. Työnantajan on ennen työsopimuksen purkamista varattava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi.

Myös työntekijä saa purkaa työsopimuksen, jos työnantaja laiminlyö tai rikkoo velvoitteitaan vakavasti eikä työntekijältä voida kohtuudella edellyttää edes irtisanomisajan noudattamista.

Purettaessa työsuhde päättyy välittömästi.

Työsuhteen pitäminen purkautuneena

Työnantajalla on oikeus pitää työsuhdetta purkautuneena, jos työntekijä on poissa töistä seitsemän vuorokautta ilmoittamatta sinä aikana pätevää syytä poissaololleen.

Hyväksyttävä este ilmoittamatta jättämiselle on esimerkiksi vakavaan onnettomuuteen ja sairaalahoitoon joutuminen.

Työnantajalla on yleensä katsottu olevan eräänlainen selvitysvelvollisuus eli velvollisuus pyrkiä ennen työsuhteen purkautuneena pitämistä selvittämään, missä työntekijä on ja miksi hän ei ole tullut työvuoroihinsa.

Hoitaja kädet puuskassa

Työsuhdeneuvonta

Sinulla on jäsenenämme oikeus luottamusmiehen apuun ja tukeen työsuhdettasi koskevissa asioissa. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteyttä työsuhdeneuvontaamme.