Kansainväliseen rekrytointiin tulee kuulua suunnitelma yksilöllisestä perehdyttämisestä ja kotoutumisen tuesta. Lisäksi perheenyhdistämistä on helpotettava.

Kotoutuminen

Suomeen tuleville työntekijöille on mahdollistettava osallistuminen kotoutumiseen, joka tukee sekä yleisen että ammatillisen kielitaidon ja työelämätietouden oppimista. Nykyinen kotoutumislaki ei estä tarjoamasta kotoutumispalveluita myös työperäisille maahanmuuttajille, mutta käytännössä heille ei resurssipulan vuoksi juurikaan tarjota kotoutumispalveluita.

Kansainväliseen rekrytointiin tulee kuulua suunnitelma yksilöllisestä perehdyttämisestä ja kotoutumisen tuesta, joiden avulla työntekijä saavuttaa vaadittavat tiedot ja taidot sekä pystyy toimimaan turvallisesti suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Perheenyhdistäminen

Suomessa politiikka perheenyhdistämisessä on kiristynyt. Tämä on tunnistettu hidasteeksi sote-alan ammattilaisten maahantulolle. Perheenyhdistämisen vaikeus ei edistä maahanmuuttajien kotoutumista eikä sitoutumista työpaikkaan. Perheenyhdistämistä on helpotettava sote-alan maahanmuuton edistämiseksi. 

maapallo

Monikulttuurisuuskoulutusta työyhteisöille

Työyhteisöt ovat kansainvälistymässä nopeasti ja samalla myös asiakkaat ovat yhä monikulttuurisempia. Suomalaisille työyhteisöille on järjestettävä monikulttuurisuuskoulutusta ja valmennettava työyhteisöjä potilaiden ja hoitajien monikulttuurisuuteen. Työpaikoilla on vahvistettava kaksisuuntaista kotoutumista ja valmennettava esihenkilöitä monimuotoisuusjohtamiseen. 

Suomeen tuleville työntekijöille on mahdollistettava osallistuminen kotoutumiseen, joka tukee yleisen ja ammatillisen kielitaidon sekä työelämätietouden oppimista. Perheenyhdistämistä on helpotettava sote-alan maahanmuuton edistämiseksi.