Työnantajan on laadittava työvuoroluettelo eli työvuorolista, johon suunnitellaan työntekijän säännöllinen työaika. Työvuorolista on annettava tiedoksi viikkoa ennen listan alkamista.

Listan tiedoksiantamisen jälkeen työnantaja saa muuttaa työvuorolistaa vain perustelusta syystä tai työntekijän suostumuksella. Osassa yksityissektorin työehtosopimuksia on sovittu, ettei työnantaja saa muuttaa työvuorolistaa yksipuolisesti.

Jo alkanutta työvuoroa, johon työntekijä on jo saapunut, työnantaja ei saa muuttaa lainkaan. Ei pidentää eikä lyhentää, jos työntekijä ei anna suostumusta muutokseen.

Työvuorolistan muuttamisesta ilmoittaminen

Kun työnantaja muuttaa perustellusta syystä työvuorolistaa ja se on työehtosopimuksen mukaan mahdollista, työnantajan pitää ilmoittaa muutoksesta työntekijälle.

Pelkästään työvuorolistaan tehty muutos ei ole riittävä, vaan asiasta on ilmoitettava henkilökohtaisesti.

Autonominen työvuorosuunnittelu

Joillain työpaikoilla on käytössä niin sanottu autonominen työvuorosuunnittelu. Se tarkoittaa mallia, jossa työntekijät suunnittelevat listan itse.

Autonomisessa työvuorosuunnittelussakin työnantaja vahvistaa listan ja vastaa siitä, että lista on työehtosopimuksen mukainen.

Kuvituskuva

Työnantajalla on velvollisuus kirjata jokaisen työntekijän tekemät tunnit ja niistä maksetut korvaukset. Työaikakirjanpidolla on ratkaiseva merkitys, jos työnantaja ja työntekijä ovat erimielisiä tehdyistä työajoista ja niiden perusteella maksetuista palkoista.

Kuvituskuva

Kuuntele podcastin jakso "Aina töissä?"

Millaista on vuorotyöläisen arki ja mihin kaikkeen elämässä vuorotyö vaikuttaa? Mukana ensihoitaja Veera Kamaja, sairaanhoitaja Tico Svart ja Tehyn edunvalvonta-asiantuntija Juha Honkakoski.