Työntekijä voi tehdä lyhennettyä työaikaa eli olla osittaisella hoitovapaalla lapsen hoidon vuoksi, kun hän on ollut samalla työnantajalla töissä vähintään kuusi kuukautta viimeisten 12 kuukauden aikana.

Lähtökohtaisesti työnantaja ei voi kieltäytyä osittaisen hoitovapaan myöntämisestä. Työnantaja voi kieltäytyä vain, jos vapaan pitäminen aiheuttaa työnantajan toiminnalle vakavaa haittaa.

Harvoin työpaikalla on sellainen tilanne, että työnantaja voi kieltäytyä vapaan sopimisesta. Jos työnantaja kieltäytyy, kannattaa pyytää selvitystä perusteista ja olla yhteydessä luottamusmieheen tai Tehyn edunvalvontaan.

Työntekijä voi saada osittaista hoitovapaata lapsen hoidon vuoksi siihen saakka, kunnes perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy (31.7.).

Jos lapsen oppivelvollisuus alkaa jo 6-vuotiaana, osittaista hoitovapaata voi saada lapsen kolmannen lukuvuoden päättymiseen saakka. Osittaista hoitovapaata voi saada myös erityisen huollon ja hoidon tarpeessa olevan vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen vanhempi siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta.

Työntekijän on haettava vapaata työnantajalta kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista. Työntekijä ja työnantaja voivat sopia haluamallaan tavalla vapaasta ja siihen liittyvistä yksityiskohtaisemmista järjestelyistä.

Osittaisella hoitovapaalla olevalla vanhemmalla voi olla oikeus saada Kelasta osittaista hoitorahaa.

Jos sopua osittaisesta hoitovapaasta ei synny

Jos vapaan järjestelyistä ei päästä sopimukseen, työnantajan on annettava vapaata yksi jakso vuodessa. Tällöin vapaan pituudesta ja sen ajankohdasta saa päättää työntekijä. Jos lyhennetystä työajastakaan ei päästä työnantajan kanssa sopuun, vuorokautinen työaika lyhennetään kuuteen tuntiin.

Lyhennetyn työajan täytyy olla yhdenjaksoinen lepotaukoja lukuun ottamatta. Jos työaika on järjestetty keskimääräiseksi, viikoittaisen työajan on oltava keskimäärin 30 tuntia viikossa.

Osittaisen hoitovapaan keskeyttäminen

Osittaisen hoitovapaan muuttamisesta on sovittava. Jos siitä ei voida sopia, työntekijä voi perustellusta syystä keskeyttää vapaan noudattaen vähintään kuukauden ilmoitusaikaa.

Uusi raskausvapaa tai äitiysvapaa on aina perusteltu syy osittaisen hoitovapaan keskeytymiseen.

Kysyttävää jäsenmaksuista?

Jos raskausvapaalla, äitiysvapaalla, vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla oleva saa palkkaa, jäsenmaksua maksetaan Tehyn voimassaolevan jäsenmaksuprosentin mukaan. Vastauksia jäsenmaksuja koskeviin kysymyksiin saat sivuiltamme.

Kuvituskuva