Työnantaja saa lomauttaa työntekijän silloin, kun työ on vähentynyt. Jos työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi, työnantaja voi lomauttaa työntekijän irtisanomisen vaihtoehtona toistaiseksi. Jos työ on vähentynyt vain tilapäisesti, työntekijä voidaan lomauttaa määräajaksi.

Lomautuksen alkaminen

Jos työnantaja päättää lomauttaa työntekijän, työntekijälle on annettava kirjallinen lomautusilmoitus.

Kunnissa ja hyvinvointialueilla lomautusilmoitus on annettava viimeistään kuukautta ennen lomautuksen alkamista. Lomautus alkaa ilmoituksessa kerrottuna päivänä. Työnantaja voi kertaalleen siirtää lomautuksen alkamista, jos lomautusilmoitusaikana ilmaantuu tilapäistä työtä.

Yksityisellä puolella lomautusilmoitus on yksityisellä annettava viimeistään 14 vuorokautta ennen lomautuksen alkamista. Lomautusilmoituksessa ilmoitettu alkamisaika on sitova eli työnantaja ei voi yksipuolisesti siirtää lomautuksen alkamisajankohtaa enää ilmoituksen antamisen jälkeen.

Lomautus sairauslomalla

Sairauslomalla olevaa työntekijää ei voida lomauttaa niin, että lomautus alkaisi sairausloman aikana. Työntekijälle voidaan jo sairausloman aikana antaa lomautusilmoitus niin, että lomautus alkaa sairausloman päätyttyä.

Jos työntekijä sairastuu lomautusilmoituksen saamisen jälkeen, lomautus alkaa sairauslomasta huolimatta lomautusilmoitukseen merkittynä aikana.

Lomautuksen toteuttamistavat

Yleensä lomautus toteutetaan kokonaisina päivinä. Lomautus ei välttämättä ole aina yhdenjaksoinen, vaan on mahdollista, että työntekijä on esimerkiksi yhden päivän viikossa lomautettuna useamman viikon aikana.

Lomautus on mahdollista toteuttaa myös työaikaa lyhentämällä, esimerkiksi teettämällä puolikkaita päiviä. Silloin palkkaa vähennetään työajan suhteessa.

Lomautus voi olla määräaikainen, jolloin jo lomautusilmoituksessa ilmoitetaan lomautuksen alkamis- ja päättymispäivä. Lomautus voi myös olla toistaiseksi toimeenpantu, jolloin vain alkupäivä ilmoitetaan lomautusilmoituksessa.

Kun työntekijä lomautetaan toistaiseksi, lomautus päättyy vasta kun työnantaja ilmoittaa sen päättymisestä.

Lomautuksen päättyminen

Määräaikainen lomautus päättyy lomautusilmoitukseen merkittynä päivänä, jos työntekijä ja työnantaja eivät sovi aikaisemmasta työhön paluusta.

Jos työntekijä on lomautettu toistaiseksi, lomautus päättyy seitsemän päivän kuluttua siitä, kun työnantaja on ilmoittanut työntekijälle lomautuksen päättymisestä. Kun työntekijä lomautetaan toistaiseksi, lomautusilmoituksessa pitää antaa arvio kestosta.

Kuvituskuva

Ei palkkaa, ei jäsenmaksua

Joissain elämäntilanteissa olet vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta. Lomautus - mikäli sen aikana ei ole palkkatuloja - on ajanjakso, joka oikeuttaa vapautukseen jäsenmaksuista.