Kuvateksti
Kuva: iStock

Jos työntekijä jää eläkkeelle ennen kuin hän täyttää 68 vuotta, hänen täytyy irtisanoutua ja noudattaa irtisanomisaikaa saadakseen eläkettä.

Työntekijä jää eläkkeelle sen kuukauden lopussa, jolloin hän täyttää 68 vuotta. Työ- tai virkasuhde päättyy automaattisesti ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Työntekijän ei siis tarvitse erikseen irtisanoutua työstään.

Kunta-alalla (KVTES) työntekijällä voi olla myös alempi eläköitymisikä, joka voi perustua tiettyyn ammattiin tai virkaan.

Työntekijä voi halutessaan jatkaa työntekoa eläkeiän saavuttamisen jälkeenkin sopimalla tästä nykyisen tai uuden työnantajan kanssa tekemällä uuden työsopimuksen. Työsopimus voidaan tehdä vain määräaikaisena.

Tietyin edellytyksin työntekijä voi jäädä myös osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle täytettyään 61 vuotta.

Eläkkeen määrään liittyvissä kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä omaan eläkeyhtiöön.

Eläkkeelle jääminen ja lomat

Usein ennen eläkkeelle jäämistä pidetään kertyneet vuosilomat pois. Työnantaja ei kuitenkaan voi yksipuolisesti määrätä lomia pidettäväksi ennen eläkkeelle jäämistä.

Saman lomanmääräytymisvuoden lomien pitäminen edellyttää sopimista ja sopiminen on vapaaehtoista. Työntekijällä ei myöskään ole halutessaan ehdotonta oikeutta pitää lomia pois, vaan sekin edellyttää sopimista.

Tehyn senioriksi

Kun jäät pysyvästi eläkkeelle, voit siirtyä Tehyn senioriksi. 

Kuvituskuva, jossa kättely ja mies