Jos työntekijä jää eläkkeelle ennen kuin hän täyttää henkilökohtaisen eroamisikänsä, hänen täytyy irtisanoutua ja noudattaa irtisanomisaikaa saadakseen eläkettä.

Työntekijän eroamisikä riippuu syntymävuodesta ja työntekijä jää eläkkeelle sen kuukauden lopussa, jolloin eroamisikä täyttyy. Eroamisikä on vuonna 1957 ja sitä ennen syntyneillä 68 vuotta, vuosina 1958–1961 syntyneillä 69 vuotta ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta. Työntekijän tultua eroamisikään työ- tai virkasuhde päättyy automaattisesti ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Työntekijän ei siis tarvitse erikseen irtisanoutua työstään.  

Kunta- ja hyvinvointialalla työntekijällä voi olla myös alempi eläköitymisikä, joka voi perustua tiettyyn ammattiin tai virkaan.

Työntekijä voi halutessaan jatkaa työntekoa eläkeiän saavuttamisen jälkeenkin sopimalla tästä nykyisen tai uuden työnantajan kanssa tekemällä uuden työsopimuksen. Työsopimus voidaan tehdä vain määräaikaisena.

Tietyin edellytyksin työntekijä voi jäädä myös osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle aikaisintaan 61-vuotiaana (riippuu syntymävuodesta).

Eläkkeen määrään liittyvissä kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä omaan eläkeyhtiöön.

Eläkkeelle jääminen ja lomat

Usein ennen eläkkeelle jäämistä pidetään kertyneet vuosilomat pois. Työnantaja ei kuitenkaan voi yksipuolisesti määrätä lomia pidettäväksi ennen eläkkeelle jäämistä.

Saman lomanmääräytymisvuoden lomien pitäminen edellyttää sopimista ja sopiminen on vapaaehtoista. Työntekijällä ei myöskään ole halutessaan ehdotonta oikeutta pitää lomia pois, vaan sekin edellyttää sopimista.

Kuvituskuva, jossa kättely ja mies

Tehyn senioriksi

Kun jäät pysyvästi eläkkeelle, voit siirtyä Tehyn senioriksi.