Kun varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on sairaus, joka vaatii lääkehoitoa tai hoitoon tulee lapsi, joka tarvitsee säännöllistä lääkehoitoa, on niiden toteutuksesta sovittava asianmukaisesti.

Lääkehoidon muistilista

  • Varhaiskasvatuksessa annetaan vain välttämättömät lääkkeet
  • Lääkehoidon toteuttaminen on terveydenhuollon toimintaa ja lääkehoitoa toteuttaa ensisijaisesti terveydenhuollon ammattihenkilö
  • Yksilössä on oltava ajan tasalla oleva lääkehoitosuunnitelma
  • Lapsen lääkehoito on kirjattu lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan
  • Vanhemmat tuovat lapsen lääkkeet päiväkotiin alkuperäispakkauksessa, josta käy ilmi lääkärin määräys
  • Vanhempien tulee olla tietoisia siitä, kuka lääkehoitoa varhaiskasvatuksessa toteuttaa
  • Lääkehoitoon osallistuvien osaaminen ja saatavuus varmistetaan koko toiminta- ajalta, huomioiden henkilökunnan lomat ja ennakoimattomat poissaolot
  • Lapsen lääkehoitosuunnitelmaa laadittaessa arvioidaan, tarvitseeko lapsi erityistä hoitoa ja kasvatusta ja vaatiiko hoidon järjestäminen henkilöstön lisäresursointia.

Lähde: Turvallinen lääkehoito. Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2021:6

Tyttö

Onko ryhmäsi mitoitus kunnossa? 

Lue lisää henkilöstömitoituksesta ja tarkista laskurillamme, onko ryhmän mitoitus oikea. 

Opas varhaiskasvatuksen ammattilaisille

Tehy ja Suomen lastenhoitoalan ammattilaiset Slal kokosivat oppaan varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Opas sisältää paljon tärkeää tietoa työelämän tueksi – tutustu!

Liity varhaiskasvatuksen ammattilaisten joukkoon

Liity Tehyyn! Tarjoamme mm.

Jäsenenä olet mukana kanssamme edistämässä varhaiskasvatusalan työehtojen ja palkan kehitystä!