Syrjintä työhönotossa on kielletty. Virkasuhteeseen on valittava ansioitunein työnhakija, mutta työsuhteeseen voidaan valita työnantajan sopivimmaksi arvioima hakija. Tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain syrjintäkiellot kuitenkin rajoittavat työnantajan rekrytointioikeutta.

Työnantaja on vastuussa siitä, että työnhakijaa ei syrjitä rekrytoinnissa. Yleisiä syrjintäperusteita ovat

  • sukupuoli
  • ikä
  • terveydentila
  • raskaus ja perhevapaiden käyttö
  • etninen tausta.

Syrjinnästä työhönotossa on kyse esimerkiksi silloin, kun tehtävään valitaan vähemmän ansioitunut mies ansioituneemman naishakijan sijaan. Valintapäätös synnyttää tasa-arvolain mukaisen syrjintäolettaman, jonka kumoamiseksi työnantajan on osoitettava, että menettely on johtunut muusta perusteesta kuin sukupuolesta. 

Hyväksyttävä peruste voi liittyä työhön tai tehtävän laatuun. Tehtävään valittu voi olla myös henkilökohtaisten ominaisuuksien tai sopivuutensa vuoksi tehtävään soveltuvampi kuin ansioituneempi vastakkaista sukupuolta oleva hakija.

Tasa-arvolaissa kielletyksi syrjinnäksi katsotaan myös syrjintä raskauden tai perhevapaiden käytön perusteella.

Jos kyseessä on virkavalinta, hakija voi tehdä virkavalinnasta oikaisuvaatimuksen. Työsuhteiden osalta oikaisuvaatimus ei ole mahdollinen.

Hoitaja kädet puuskassa

Neuvomme sinua

Jäsenenämme et joudu yksin selvittämään työsuhteeseesi liittyviä asioita. Voit aina kääntyä luottamusmiehen puoleen tai jos häntä ei ole, meidän asiantuntijoidemme puoleen. Olemme apuna ja turvana jäsenillemme.