Työnantajan on aina varattava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi, jos se irtisanoo työntekijän. Työntekijällä on oikeus saada tiedot irtisanomisperusteista ja esittää oma näkemyksensä asiassa.

Irtisanomistilanteessa on oltava tarkkana, ettei allekirjoita asiakirjaa, jolla itse irtisanoutuu tai hyväksyy sopimuksen työsuhteen päättämisestä. Asiakirjaan tai sopimukseen pitää aina tutustua huolella ennen allekirjoitusta ja siihen perehtymiseen voi pyytää lisäaikaa. Tällaisessa tilanteessa kannattaa myös olla yhteydessä Tehyyn ennen kuin allekirjoittaa mitään.

Työntekijälle on varattava mahdollisuus tulla kuulluksi työnantajan aikoessa

  • irtisanoa työsopimuksen työntekijän henkilöön liittyviin syihin vedoten
  • Irtisanoa työntekijän tuotannollis-taloudellisella perusteella
  • purkaa työsopimus koeaikana
  • purkaa työsopimus heti erittäin painavasta syystä.

Kuulemistilaisuudesta on hyvä kirjata muistio, jonka jokainen läsnäolija saa luettavakseen.

Tukihenkilö kuulemistilaisuuksissa

Työntekijällä on aina oikeus ottaa tukihenkilö tai avustaja kuulemistilaisuuteen, yksin ei kannata mennä. Kuulemistilaisuudessa usein tunteet ovat pinnassa. Tukihenkilö on paitsi henkinen tuki, hän on myös varmistamassa, että asiat tulee ymmärrettyä ja sanottua oikein.

Työnantajan on ilmoitettava hyvissä ajoin työntekijälle kuulemistilaisuudesta, jotta hänellä on mahdollisuus hankkia itselleen avustaja. Avustajana voi olla esimerkiksi

  • luottamusmies
  • luottamusvaltuutettu
  • työsuojeluvaltuutettu
  • ammattiliiton asiantuntija
  • lakimies
  • työkaveri.

Työsuhdeneuvonta

Sinulla on jäsenenämme oikeus luottamusmiehen apuun ja tukeen työsuhdettasi koskevissa asioissa. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ota yhteyttä työsuhdeneuvontaamme. 

Hoitaja