Työntekijän oikeus lomarahaan voi perustua työehtosopimukseen, työpaikalla noudatettavaan käytäntöön tai työsopimukseen. Muutoin työntekijällä ei ole oikeutta saada lomarahaa.

Työehtosopimuksissa on tavallisesti sovittu, että työntekijälle maksetaan lomarahana puolet hänen vuosilomansa palkasta.

HYVTES, KVTES, ja AVAINTA ry:n työehtosopimuksen mukaan työntekijä ansaitsee jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta lomarahaa 6, 5 tai 4 prosenttia varsinaisesta palkasta. Varsinainen palkka sisältää kuukausipalkan lisäksi työntekijän kiinteät lisät.

Prosentti määräytyy työkokemuksen ja nykyisen työsuhteen keston perusteella.

Lomaraha lasketaan yleensä heinäkuun palkasta ja maksetaan elokuun palkanmaksun yhteydessä, ellei asiasta ole toisin sovittu työnantajan ja työntekijän kesken. Lomaraha maksetaan myös työsuhteen päättyessä lomakorvauksen yhteydessä. Nykyisin lomarahan saaminen ei siis edellytä enää loman pitämistä ja lomalta palaamista.

Lomarahan vaihtaminen vapaaksi

Käytä jäsenetuja lomallasi

Lomallakin kannattaa käyttää etuja, joita olemme sinulle neuvotelleet. Tutustu esim. majoitusetuihin ja vapaa-ajan etuihin.

Tehyn jäseneksi

Jäsenyys tuo merkittäviä etuja! Luottamusmies ja Tehyn asiantuntijat auttavat sinua työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa saat ilmaisen oikeusavun ja muut mahtavat jäsenedut, kuten työelämässä tarvittavat vakuutukset!