Työntekijän oikeus lomarahaan voi perustua työehtosopimukseen, työpaikalla noudatettavaan käytäntöön tai työsopimukseen. Muutoin työntekijällä ei ole oikeutta saada lomarahaa.

Työehtosopimuksissa on tavallisesti sovittu, että työntekijälle maksetaan lomarahana puolet hänen vuosilomansa palkasta.

Kunta-alalla (KVTES ja SOTE-sopimus) ja AVAINTA ry:n työehtosopimuksen mukaan työntekijä ansaitsee jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta lomarahaa 6, 5 tai 4 prosenttia varsinaisesta palkasta. Varsinainen palkka sisältää kuukausipalkan lisäksi työntekijän kiinteät lisät.

Prosentti määräytyy työkokemuksen ja nykyisen työsuhteen keston perusteella.

Lomaraha lasketaan yleensä heinäkuun palkasta ja maksetaan elokuun palkanmaksun yhteydessä, ellei asiasta ole toisin sovittu työnantajan ja työntekijän kesken. Lomaraha maksetaan myös työsuhteen päättyessä lomakorvauksen yhteydessä. Nykyisin lomarahan saaminen ei siis edellytä enää loman pitämistä ja lomalta palaamista.

Lomarahan vaihtaminen vapaaksi

Kunta-alan työehtosopimus (KVTES ja SOTE-sopimus)

Työntekijä voi sopia lomarahan vaihtamisesta vapaaseen työnantajan kanssa. Ennen elokuun 2020 loppua lomarahan vaihtaminen vapaaksi oli mahdollista vain, jos ammattiosasto ja työnantaja olivat tehneet asiasta paikallisen sopimuksen.

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Lomaraha voidaan vaihtaa vapaaksi, jos siitä sovitaan kirjallisesti työnantajan ja luottamusmiehen kesken. Yksittäisen työntekijän osalta lomarahan vapaaksi vaihtaminen edellyttää edellä mainitun sopimuksen lisäksi, että siitä sovitaan työnantajan ja työntekijän välillä.

Sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Lomarahan vaihto vapaaksi ei ole lähtökohtaisesti mahdollista. Lomaraha voidaan vaihtaa vapaaksi vain taloudellisissa ongelmatilanteissa, jolloin säästötoimenpiteet ovat vaihtoehtoja irtisanomisille ja lomautuksille.

Ensihoitopalvelualan työehtosopimus

Työntekijä voi sopia lomarahan vaihtamisesta vapaaseen työnantajan kanssa, jos siitä 31.3. päättyneen lomanmääräytymisvuoden osalta sovitaan 30.4. mennessä.

Työterveyslaitoksen työehtosopimus

Työntekijä voi sopia lomarahan vaihtamisesta vapaaseen työnantajan kanssa, jos siitä 31.3. päättyneen lomanmääräytymisvuoden osalta sovitaan 30.4. mennessä. 

Avainta ry:n, PlusTerveys Oy:n ja Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n työehtosopimuksissa

ei ole määräyksiä lomarahan vaihtamisesta vapaaksi.

Käytä jäsenetuja lomallasi

Lomallakin kannattaa käyttää etuja, joita olemme sinulle neuvotelleet. Tutustu esim. majoitusetuihin ja vapaa-ajan etuihin.