Tehyn valtuusto päättää seuraavan vuoden jäsenmaksuperusteet ja vapautukset vuosittain syyskokouksessaan. Joissain elämäntilanteissa olet vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta.

Muistathan aina ilmoittaa meille, kun olet poissa työelämästä etkä saa palkkaa, sillä vapautus jäsenmaksuista ei tule automaattisesti.

Muutoksista voit ilmoittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Tee ilmoitus heti palkattoman ajanjakson alkaessa. Oikeus maksuvapaaseen alkaa ilmoituspäivästä alkaen.

Kun ilmoitat meille olennaiset muutokset elämäntilanteessasi, vältyt turhilta jäsenmaksun huomautuskirjeiltä ja pahimmassa tapauksessa jäsenyyden päättymiseltä. Emme saa esimerkiksi perhevapaasta tietoa työnantajalta, joten siitä tulee ilmoittaa itse.

Ilmoitathan myös lomautuksesta tai työttömyyden alkamisesta ja loppumisesta, vaikka olisit ollut yhteydessä työttömyyskassaan.

Jäsenmaksuvapautukseen oikeuttavat palkattomat ajanjaksot

  • perhevapaa (äitiys-, isyys-, raskaus-, vanhempain- ja hoitovapaa)
  • varusmies- ja siviilipalvelus
  • vuorotteluvapaa
  • työ-, ja virkavapaa (voimassa oleva työsuhde)
  • työttömyys (pitää olla ilmoittautunut TE-keskukseen)
  • lomautus
  • kuntoutustuki
  • sairausloma
  • omaishoitajana toimiminen, jos et ole palkkatyössä
  • päätoiminen jatko-opiskelu, kun suoritat alan jatko-, tai täydennystutkintoa (esim. YAMK). Opiskelun alku- ja loppupäivä ja oppilaitos sekä tutkinto on ilmoitettava jäsenrekisteriin heti opintojen alkaessa. Voit tehdä tämän asiointipalvelun kautta.

Jäsenmaksusta ei vapaudu ajalta, jolta saat työnantajalta palkkaa.

Maksuvapaan aikana saadusta palkkatulosta maksat normaalin jäsenmaksun. 

Jos työnantaja maksaa vapaalla olevalle työntekijälleen vapaiden ajalta palkkaa ja lomapalkkaa tai lomakorvausta, tulee näistä palkoista maksaa jäsenmaksu. Jos on antanut työnantajalle luvan periä jäsenmaksun palkasta, perii palkanlaskija jäsenmaksun automaattisesti myös tästä maksetusta palkasta.

Jos olet tilapäisesti pois palkkatyöstä sellaisesta syystä, joka ei oikeuta jäsenmaksuvapautukseen, maksat jäsenmaksua minimimäärän eli 8 euroa kuukaudessa.

Kokonaan jäsenmaksusta vapauttaa

 

Jäsen

Mitä pitäisi osata ottaa huomioon, kun suunnittelee vapaata? 

Erilaisiin vapaisiin liittyy työsuhteen kannalta asioita, jotka on hyvä tietää. Lue lisää Työelämäoppaasta!