Työnantajalla on oikeus johtaa työtä ja päättää, mihin työaikaa käytetään. Työnantaja ratkaisee aina, saako työntekijä käyttää sosiaalista mediaa työaikanaan.

Sosiaalisessa mediassa pätevät kaikki samat säännöt kuin muuallakin yhteiskunnassa.

Sosiaalisessa mediassa ongelmia syntyy usein silloin, kun teksti päätyy jonkun muun luettavaksi kuin se alun perin oli tarkoitettu. Tämä voi tapahtua esimerkiksi niin, että joku suljetun ryhmän jäsen välittää viestin eteenpäin. Kirjoittaja vastaa kirjoituksestaan tällaisessakin tapauksessa.

Esimerkiksi mitään potilastietoja tai työnantajan liikesalaisuuksia ei koskaan pidä jakaa sosiaalisessa mediassa. Jos haluaa arvostella työnantajaa, se on syytä tehdä asialliseen sävyyn ja virheellisiä tietoja välttäen.

Työnantajan direktio-oikeus

Työnantajan direktio-oikeus eli työnjohto-oikeus takaa sen, että työnantajalla on oikeus valvoa ja johtaa työtä. Työntekijällä on velvollisuus noudattaa työnantajan antamia ohjeita ja määräyksiä.

Kuvituskuva