Työnantajalla on lomautuksen aikana ja jo sitä ennen velvollisuus tarjota työntekijälle mitä tahansa työtä, jota työntekijä pystyisi tekemään. Työsopimuksessa sovitut työt eivät rajoita työnantajan velvollisuutta tarjota työtä.

Lomautuksen aikana työnantajan on tarjottava muutakin työtä, jos sellaista ilmaantuu ja työntekijä pystyisi koulutuksensa ja osaamisensa perusteella sitä tekemään.

Myös huonompipalkkaista työtä on tarjottava. Työntekijä päättää, ottaako sitä vastaan vai ei. Työntekijällä ei ole velvollisuutta ottaa vastaan lomautuksen aikana tarjottua työtä, mutta kieltäytyminen tarjotusta työstä voi joissain tapauksissa johtaa työttömyysturvan menettämiseen.

Jos työnantaja tarjoaa lomautuksen aikana työtä ja työntekijä ottaa työn vastaan, he sopivat samalla lomautuksen keskeytymisestä. Tällaisessa tilanteessa lomautus jatkuu automaattisesti tilapäisen työn valmistumisen jälkeen. Uutta lomautusilmoitusta ei siis tarvitse antaa.

Jos kyse on toistaiseksi voimassa olevasta lomautuksesta ja työnantaja on yksipuolisesti ilmoittanut lomautuksen päättymisestä, lomautuksen jatkuminen uudelleen edellyttää uutta lomautusilmoitusta ja lomautusilmoitusajan noudattamista.
 

Kuvituskuva

Ei palkkaa, ei jäsenmaksua

Joissain elämäntilanteissa olet vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta. Lomautus - mikäli sen aikana ei ole palkkatuloja - on ajanjakso, joka oikeuttaa vapautukseen jäsenmaksuista.