Kuvateksti
Kuva: iStock

Jos työnantaja vaatii, työntekijän on toimitettava lääkärintodistus selvityksenä työkyvyttömyydestään. Useimmilla työpaikoilla on ohjeistus sairastumisen varalle. Työntekijä voi olla esimerkiksi enintään kolme peräkkäistä päivää pois omalla ilmoituksella eli ilman lääkärintodistusta.

Monien ohjeistusten mukaan lyhyissä poissaoloissa todistukseksi kelpaa terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan todistus eli jokaisesta poissaolosta ei tarvitse lääkärintodistusta. Työpaikan ohjeistusta pitää noudattaa tasapuolisesti kaikkien työntekijöiden kohdalla. Jos ohjeistusta ei ole, työnantaja voi halutessaan vaatia jokaisesta sairauspoissaolosta lääkärintodistuksen.

Jotkin työehtosopimukset sisältävät erilaisia määräyksiä lyhyistä poissaoloista. Esimerkiksi Tehyn ja Plusterveys Oy:n välisen työehtosopimuksen mukaan työntekijän ei tarvitse toimittaa lääkärintodistusta silloin, kun poissaolo kestää korkeintaan kaksi päivää.

Monissa työehtosopimuksissa on sovittu, että epidemiatilanteissa työkyvyttömyys voidaan osoittaa työterveyshoitajan tai terveydenhoitajan todistuksella.

Todistus mahdollisimman pian työnantajalle

Lääkärintodistus pitää toimittaa työnantajalle mahdollisimman pian. Se pitää toimittaa jo sairausloman alettua joko henkilökohtaisesti tai postitse, jos työnantajan kanssa ei ole sovittu, että todistus toimitetaan vasta kun työntekijä palaa työhön. 

Joissain työehtosopimuksissa on määräys, jonka mukaan sairausloma jää osittain palkattomaksi, jos työntekijä ei viikon kuluessa sairausloman alusta ole toimittanut työnantajalle lääkärintodistusta.

Työnantaja ei voi määrätä käytettävää lääkäriä

Tehyn jäsenten työsuhteissa noudatettavissa työehtosopimuksissa ei ole määräystä, joka oikeuttaisi työnantajan määräämään käytettävän lääkärin. Niinpä työnantaja ei voi päättää, että hyväksyy vain esimerkiksi työterveyshuollosta saadut lääkärintodistukset. Työntekijällä on oikeus valita käyttämänsä lääkäri.

Jos työnantajalle syntyy perusteltu syy epäillä työntekijän toimittaman lääkärintodistuksen luotettavuutta, työnantaja voi yksittäistapauksessa kehottaa työntekijää menemään toiselle lääkärille.

Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että työntekijän toimittama lääkärintodistus aiheuttaa puolueettomasti arvioituna voimakkaan epäilyksen väärinkäytöksestä.

Kuvituskuva

Sairausajan palkan määrä

Kuukausipalkkaisella työntekijällä on oikeus saada sairausajalta täysi kuukausipalkkansa.