Kuvateksti
Kuva: iStock

Ammattitauti on sairaus, joka on todennäköisesti aiheutunut fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä työssä. Työstä johtuvien oireiden ja ammattitautiepäilyjen tutkimukset ja hoito kuuluvat työterveyshuollon palveluihin. Ammattitaudin korvaaminen edellyttää syy-yhteyden vaatimuksen täyttymistä.

Jos arvelet sairauden oireita työstäsi johtuvaksi ammattitaudiksi

  • ole yhteydessä työterveyshuoltoon ja työsuojeluvaltuutettuun.
  • tarvittaessa työterveyshuollon lääkäri lähettää sinut lisätutkimuksiin esimerkiksi keskussairaalaan tai Työterveyslaitokselle.
  • ota työsuojeluvaltuutettu tukihenkilöksi ja kerro työnantajallesi oireista ja ammattitautiepäilystä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Silloin työnantajasi voi ryhtyä toimiin ja työolojen parantamiseen.

Ammattitaudin korvaaminen

Ammattitaudin korvaa vakuutusyhtiö, jossa työnantajan tapaturmavakuutus oli ammattitaudin ilmetessä. Jos ammattitauti ilmenee vasta myöhemmin, korvauksista vastaa vakuutusyhtiö, jonka vakuuttamassa työssä ammattitauti viimeksi olisi voinut aiheutua.

Ammattitautiasetuksessa on luettelo yleisimmistä ammattitaudeiksi katsottavista sairauksista ja niitä aiheuttavista tekijöistä. Vaikka ammattitautia ei olisi mainittu asetuksessa, se voidaan silti korvata, jos sairauden syy-yhteys altistavaan tekijään on osoitettavissa.

Koronaviruksen osalta ammattitautikorvaus edellyttää diagnosoitua sairautta. Jotta koronavirustartunta korvattaisiin ammattitautina, tartuntalähde ja -olosuhde on pystyttävä selvittämään. Pelkkä altistuminen koronavirukselle ei ole ammattitauti eikä sen perusteella saa korvauksia.

Korvattavista ammattitaudeista saatava korvaus maksetaan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kautta. Vakuutusturvaan ovat oikeutettuja kaikki työsuhteessa olevat henkilöt.

Syy-yhteyden vaatimus

Ammattitaudin korvaaminen edellyttää syy-yhteyden vaatimuksen täyttymistä. Ammattitautien osalta tämä todennäköisyyden edellytys on laissa.

Syy-yhteyden puolesta puhuvien seikkojen tulee olla painavampia kuin syy-yhteyttä vastaan puhuvien seikkojen. Pelkkä lääketieteellinen mahdollisuus, että tietty vamma olisi seurausta tapaturmasta, ei ole riittävä peruste korvaamiselle.

Jos saat kielteisen päätöksen ammattitautiasiassa ja haluat valittaa päätöksestä, ota yhteys Tehyyn.

Työterveyslaitoksen Ammattitautipotilaan käytännön oppaassa käsitellään muun muassa korvauksia ammattitautiepäilyn yhteydessä.

Kuvituskuva

Työsuhdeneuvonta on jäsenetu

Autamme ja neuvomme jäseniämme. Voit olla meihin yhteydessä, jos saat kielteisen päätöksen ammattitautiasiassa ja haluat valittaa päätöksestä.