Työkyvyn varhaisen tuen toimenpiteillä pyritään tukemaan työkykyä ja ehkäisemään työkyvyttömyyttä. Toimenpiteet sovitaan ja käsitellään työpaikan yhteistoiminnassa ja sitä toteutetaan yhteistyössä.

Varhaisen tuen mallilla voi olla monta nimitystä, esimerkiksi aktiivisen tuen malli, varhaisen välittämisen malli, varhainen puheeksi ottamisen malli.

Työkyvyn varhaisen tuen mallissa sovitaan ja kuvataan

  • milloin ja miten työkykyasia otetaan puheeksi ja kirjataan ylös
  • mitkä ovat eri osapuolten roolit ja vastuut (työntekijä, esimies, työterveyshuolto, työsuojeluhenkilöt, luottamusmies, henkilöstöhallinto)
  • miten esimiehet ja muut osapuolet koulutetaan toimimaan varhaisen tuen mallin mukaisesti
  • miten mallin käyttöä, toimivuutta seurataan ja arvioidaan.

Malli pitää sisällään aktiivisen tuen muodot, esimerkiksi periaatteet esihenkilön ja alaisten välisiin varhaisen tuen keskusteluihin sekä mahdollisuudet työterveyshuollon ja työsuojelun tukeen tarvittaessa.

Varhaisen tuen toimintamalli pitää käydä huolellisesti läpi henkilöstön ja esihenkilöiden kanssa ja varmistaa, että se otetaan käyttöön oikealla tavalla.

Mallin pitää olla osa työpaikan perehdyttämisohjelmaa. Varhaisen tuen toimintamalli voi olla myös työsuojelun toimintaohjelman ja työterveyshuollon toimintasuunnitelman liite. Toimintamalli koostuu kolmesta osiosta

  • varhaisesta tuesta
  • tehostetusta tuesta
  • työhön paluun tuesta.

Varhainen tuki on ratkaisujen hakemista työyksikössä.

Se on usein esimiehen ja työntekijöiden välistä ja perustuu molempien osapuolten aktiivisuuteen. Työterveys- ja työsuojeluhenkilöstö tukevat mallin toteuttamista ja ovat kiinteästi mukana, kun tarvitaan tehostettua tukea työkyvyn pitkittyessä tai työhön paluun tukea pitkän työkyvyttömyysjakson jälkeen.

Kuvituskuva

Sairaus irtisanomisen perusteena

Tilapäinen tai vähäinen työkyvyn alentuminen ei ylitä irtisanomiskynnystä. Pitkäaikaiset ja olennaiset muutokset työntekijän terveydentilassa voivat johtaa irtisanomiseen. Vaikeakaan sairaus ei oikeuta irtisanomiseen, jos työntekijä suoriutuu työtehtävistään.