Työnantajalla on oikeus irtisanoa työsopimus työntekijän henkilöön liittyvillä perusteilla tietyissä tilanteissa. Irtisanominen edellyttää aina asiallista ja painavaa syytä.

Kyse voi olla työsuhteen velvoitteiden vakavasta rikkomisesta tai laiminlyönnistä. Kyseeseen voivat tulla myös tilanteet, joissa työntekijä ei enää suoriudu tehtävistään esimerkiksi terveydentilan perusteella.

Irtisanomisperusteena ei voida pitää työntekijän

  • sairautta, vammaa tai tapaturmaa, jos työkyky ei ole vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi
  • osallistumista työehtosopimuslain mukaiseen tai työntekijäyhdistyksen toimeenpanemaan työtaisteluun
  • poliittisia, uskonnollisia tai muita mielipiteitä tai osallistumista yhteiskunnalliseen tai yhdistystoimintaan
  • turvautumista työntekijän käytettävissä oleviin oikeusturvakeinoihin.

Työtehtävien laiminlyönnin lisäksi irtisanomisessa voi olla kyse esimerkiksi työaikojen noudattamatta jättämisestä, epärehellisyydestä, sopimattomasta käytöksestä, luottamuspulasta tai yhteistyökyvyttömyydestä.

On tapauksia, joissa vapaa-ajan toiminta voi oikeuttaa irtisanomiseen. Esimerkiksi rikollinen toiminta tai potilassalaisuuden rikkominen sosiaalisessa mediassa voivat johtaa irtisanomiseen.

Työnantajan on selvitettävä ennen irtisanomista, olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla työntekijä muuhun työhön. Jos peruste on todella vakava, työnantajalla ei ole velvollisuutta selvittää työntekijän siirtoa.

Hoitajat juttelevat

Voiko sairaus olla irtisanomisen peruste? 

Lue lisää siitä, mikä on olennaista, kun arvioidaan työkykyä.