Kunta-alalla sekä AVAINTA ry:n ja YTHS:n työehtosopimuksen mukaan työntekijälle kertyy normaalisti vuosilomaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaiden aikana.

Vuosilomaa kertyy

  • äitiys-, erityisäitiys- ja isyysvapaalla
  • vanhempainvapaalla ja osittaisella vanhempainvapaalla
  • tilapäisellä hoitovapaalla
  • työntekijän ollessa poissa työstä pakottavista perhesyistä.

Vuosilomaa ei kerry ollenkaan hoitovapaan ajalta. Kuntapuolen ja AVAINTA ry:n työehtosopimuksen alaisilla työntekijöillä on kuitenkin mahdollisuus ansaita tietyin edellytyksin vuosilomaa hoitovapaan ajalta enintään 30 kalenteripäivältä lomanmääräytymisvuodessa.

Yksityissektorilla kuitenkin äitiys- ja vanhempainvapaan ja vastaavasti isyys- ja vanhempainvapaan ajalta vuosilomaa kertyy enintään 156 arkipäivältä eli kuudelta kuukaudelta.

Työnantaja ei saa koskaan määrätä vuosilomaa äitiys- ja isyysvapaan tai sairausloman päälle ilman työntekijän suostumusta.

Kuvituskuva