Kuvateksti
Kuva: iStock

Kouluterveydenhuollossa pitää olla yksi kokopäiväinen terveydenhoitaja 600 koululaista kohti. Mitoitus lasketaan oppilasmääränä terveydenhoitajan henkilötyövuotta kohti.

Terveydenhoitajan laskennallisen oppilasmäärän tulee kuitenkin olla pienempi, jos

  • terveydenhoitaja työskentelee useammassa toimipisteessä tai erilaisissa työtehtävissä.
  • käytössä ei ole riittävästi muita oppilashuollon palveluja.
  • paikkakunnalla ei ole toimivaa lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen verkostoa.
  • terveydenhoitajan työparina ei ole nimettyä kouluterveydenhuoltoon perehtynyttä lääkäriä.
  • koululaisissa on paljon erityistä tukea tarvitsevia, esimerkiksi erityisopetusta saavat tai erityiskoulujen oppilaat, maahanmuuttajat ja syrjäytymisuhan alla olevat moniongelmaiset nuoret.

Lue lisää THL:n sivuilta

Lastenneuvoloissa

Riittävä henkilöstö mahdollistaa ehkäisevien palveluiden tarjoamisen ja asiakkaiden tarpeisiin täytyy vastata yksilöllisesti.

  • Terveydenhoitajien mitoituksen lähtökohtana on enintään 340 lasta / kokopäivätoiminen terveydenhoitaja, kun sijaista vuosiloman ajaksi ei ole.
  • Jos on sijainen vuosilomien ajaksi, mitoitus voi olla enintään 400 lasta / kokopäivätoiminen terveydenhoitaja.
  • Jos terveydenhoitaja työskentelee useammalla kuin kahdella sektorilla tai alueella on paljon maahanmuuttajia tai muita erityistä tukea tarvitsevia perheitä, vähentää se terveydenhoitajan vastuulla olevaa lapsimäärää.

Lue lisää THL:n sivuilta

Oletko terveydenhoitaja? Tule mukaan jaostomme toimintaan!

Terveydenhoitajajaosto kokoaa yhteen tehyläiset terveydenhoitajat ja terveydenhoitajaksi opiskelevat. 

Kuvituskuva