Lastenneuvolassa suositeltu oppilasmäärä terveydenhoitajalla on 320 ja kouluterveydenhuollossa 460. Uudet suositukset julkaistiin 25.4.2023.

THL:n uudet 25.4.2023 julkaistut lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon henkilöstömitoituslaskelmat muuttavat työntekijäkohtaisia lapsi- ja oppilasmääriä. 

Uusissa mitoituslaskelmissa on huomioitu lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon terveydenhoitajan ja lääkärin työn kokonaisuus kaikkine tehtävineen. Määräaikaisten terveystarkastusten lisäksi työaikaa on laskettu lapsen, oppilaan ja perheen tarpeen mukaiseen asiointiin eli tarvittaviin seuranta-, lisä - ja tukikäynteihin. Myös monialaiselle yhteistyölle on osoitettu työaikaa. 

THL:n mitoitussuosituslaskelmissa käytetyt terveystarkastusten ajalliset kestot on määritelty vain suosituksen laskennallisiin tarpeisiin. Suositusten tarkoitus ei ole jäykästi ohjata tarkastuksiin varattua tai asiakkaan ammattilaisilta saamaa aikaa arjen työssä. Myöskään asetuksessa ei määritellä tarkastusten ajallista kestoa vaan niistä voidaan sopia paikallisesti sisällöllisen työnjaon, alueellisten tarpeiden ja henkilöstömitoitussuositusten antamien mahdollisuuksien puitteissa.

Kuvituskuva

Oletko terveydenhoitaja? Tule mukaan jaostomme toimintaan!

Terveydenhoitajajaosto kokoaa yhteen tehyläiset terveydenhoitajat ja terveydenhoitajaksi opiskelevat.