Vuokratyössä työnantaja vuokraa työntekijöitä vuokra- tai henkilöstöpalveluyrityksestä tekemään työtä. Tätä työntekemisen muotoa kutsutaan usein sote-alalla vuokratyön sijaan keikkatyöksi. Työntekijöitä tarvitsevaa yritystä kutsutaan käyttäjä- tai tilaajayritykseksi.

Vuokratyössä työntekijä tekee työsopimuksen vuokrayrityksen kanssa, vaikka työntekopaikka on käyttäjäyrityksessä.

Vuokrayritys

  • maksaa työntekijän palkan
  • hoitaa muut työnantajalle kuuluvat velvoitteet.

Käyttäjäyritys

  • perehdyttää ja opastaa työntekijää
  • valvoo työntekijän työn tekemistä.

Vuokratyöntekijällä on yleensä oikeus samoihin palveluihin ja yhteisiin järjestelyihin samoin ehdoin kuin käyttäjäyrityksen työntekijöillä. Vuokratyöntekijällä pitää esimerkiksi olla oikeus ruokailuun työpaikkaruokalassa ja pääsy liikuntatiloihin.

Käyttäjäyritys ei kuitenkaan ole velvollinen tukemaan taloudellisesti vuokratyöntekijän palvelujen ja järjestelyjen käyttöä esimerkiksi lounas- tai liikuntasetelein.

Käyttäjäyrityksen on tiedotettava vapautuvista työpaikoistaan vuokratyöntekijöille samalla tavalla kuin muille työntekijöille.

Vuokratyöyrityksen työehtosopimus

Vuokratyöntekijän työsuhteessa noudatetaan vuokrayritystä sitovaa työehtosopimusta. Jos sitä ei ole, noudatetaan käyttäjäyritystä sitovaa työehtosopimusta. Jos sitäkään ei ole, vuokratyöntekijän palkkaa, työaikaa ja vuosilomia koskevien ehtojen täytyy olla vähintään käyttäjäyritystä sitovien ja siellä yleisesti sovellettavien sopimusten tai käytäntöjen mukaiset.

Jos käyttäjäyritys palkkaa aiemmin vuokratyössä samoja tai samankaltaisia töitä tehneen työntekijän, pitää koeajan enimmäispituudesta vähentää käyttäjäyrityksessä työskennelty aika.