Työpaikkakiusaaminen on työyhteisöön sopimatonta, hyvän tavan vastaista käyttäytymistä. Työpaikkakiusaamista voi olla henkinen väkivalta, häirintä tai epäasiallinen kohtelu. Kiusaaminen näyttäytyy sanoin, teoin tai asentein ja se on järjestelmällistä ja jatkuvaa, toista alistavaa toimintaa.

Toimivakaan työyhteisö ei välttämättä ole ristiriidaton ja jokaisessa työpaikassa syntyy ajoittain ihmisten välisiä kiistoja. Työpaikkakiusaaminen voi joskus olla vaikea erottaa työelämään kuuluvasta normaalista ristiriitatilanteesta. Jos ristiriitoja ei selvitetä, ne voivat johtaa toisen kiusaamiseen.

Työpaikkakiusaaminen lisää stressiä, heikentää työhyvinvointia ja pahimmillaan voi johtaa kiusatun sairastumiseen.

Työpaikkakiusaamista voi olla

  • henkilön mustamaalaaminen
  • ammatillisen osaamisen vähättely
  • työyhteisön ulkopuolelle jättäminen
  • uhkailu
  • fyysinen väkivalta
  • seksuaalinen häirintä
  • esimiesaseman väärinkäyttö.

Katso alla olevasta tiedostosta, kuinka kiusaamiseen puuttumisen prosessi etenee ja mitkä ovat eri tahojen roolit: