Opintovapaalla työntekijä on vapaa työstään koulutusta tai opiskelua varten. Työntekijällä on oikeus opintovapaaseen, jos palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden. Opintovapaan pituus voi olla enintään kaksi vuotta viiden vuoden palvelussuhteen aikana.

Työntekijällä on myös oikeus yhteensä enintään viisi päivää kestävään opintovapaaseen, jos palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt vähintään kolme kuukautta.

Yli viiden työpäivän mittaista opintovapaata on haettava kirjallisesti työnantajalta vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista.

Jos opintovapaata haetaan enintään viideksi työpäiväksi, hakemus on tehtävä työnantajalle suullisesti tai kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen suunnitellun opintojakson alkamista. Hakemuksen tekemisen ajankohdasta voidaan sopia myös toisin.

Palkka ja loman kertyminen opintovapaalta

Työnantajan ei tarvitse maksaa opintovapaan ajalta palkkaa. Asiasta voi sopia erikseen työnantajan kanssa. Jos opintovapaa on palkaton, voi saada aikuiskoulutustukea Työllisyysrahastolta. Lisäksi Kela voi myöntää opintolainan valtiontakauksen. 

Opintovapaan ajalta lomaa voi lomanmääräytymisvuodessa kertyä enintään 30 työpäivän ajalta edellyttäen, että työntekijä on välittömästi opintovapaan jälkeen palannut työhön.

Hyvinvointialueilla ja kunta-alalla tätä ei edellytetä, joten opintovapaan ajalta työntekijä voi ansaita lomaa enintään 30 kalenteripäivältä ilman työhön palaamista.

Hoitaja kuuntelee kuulokkeilla

Ei palkkaa, ei jäsenmaksua

Joissakin elämäntilanteissa olet vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta. Tällainen on esim. päätoiminen jatko-opiskelu tietyin ehdoin. Tutustu tarkemmin ja kysy meiltä lisätietoa. 

Kuvassa opiskelija ja kasa kirjoja

Kiinnostaako opiskelu?

Tutustu myös Tehyn järjestämiin koulutuksiin, ne ovat jäsenetusi. Koulutuksemme ylläpitää ja kehittää ammatissa vaadittavaa osaamista sekä jakaa uusinta tietoa.