Täysi lomanmääräytymiskuukausi on kuukausi, jolta työntekijälle kertyy lomaa.

Julkisella sektorilla

Täysi lomanmääräytymiskuukausi on kuukausi, jonka aikana työntekijällä on vähintään 14 työpäivää tai vähintään 35 tuntia työtä. 14 päivän sääntö tulee julkisella sektorilla harvoin sovellettavaksi, koska yleensä 35 tuntia tulee aiemmin täyteen.

Täysi lomanmääräytymiskuukausi edellyttää aina lisäksi sitä, että palvelussuhde on voimassa vähintään 16 kalenteripäivää kyseisenä kuukautena. Käytännössä 16 kalenteripäivän sääntö tulee tarkasteltavaksi työsuhteen ensimmäisenä ja viimeisenä kuukautena.

14 työpäivään ja 35 työtuntiin rinnastetaan HYVTESissa ja KVTESissa luetellut työssäolon veroiset ajat. Tällaista työssäolon veroista aikaa on esimerkiksi vuosiloma, raskaus- ja vanhempainvapaa sekä palkallinen sairausloma. Esimerkiksi hoitovapaan ja vuorotteluvapaan ajalta ei kerry lomaa.

Samat säännöt pätevät myös AVAINTESin piirissä työskentelevillä.

Yksityisellä sektorilla

Yksityisellä sektorilla työntekijä on aina joko 14 päivän tai 35 tunnin säännön piirissä.

Kumman säännön piirissä työntekijä on, ratkeaa sen mukaan, mitä työsopimuksessa on sovittu työajasta. Jos työsuhde on kokoaikainen, lomaa kertyy vain kuukausilta, joissa on vähintään 14 työpäivää tai työssäolon veroista päivää. Jos työntekijä ei työsopimuksen mukaan työskentele vähintään 14 päivänä jokaisena kuukautena, työntekijä on 35 tunnin säännön piirissä. Silloin 35 tuntia työtä tai työssäolon veroista aikaa kuukaudessa riittää kerryttämään lomaa.

Jos työntekijä on sopinut työskentelevänsä esimerkiksi kolmena päivänä viikossa, joinain kuukausina työpäivien määrä jää alle neljääntoista. Silloin työntekijä on koko lomanmääräytymisvuoden 35 tunnin säännön piirissä.

Yksityisellä sektorilla työssäolon veroista aikaa ovat vuosilomalaissa luetellut poissaolot. Vuosilomalain luettelo on hieman suppeampi kuin julkisella sektorilla noudatettava luettelo.
 

Nauti jäseneduista lomallakin

Lomallakin kannattaa käyttää etuja, joita olemme sinulle neuvotelleet. Tutustu esimerkiksi lomailuetuihimme!