Ylityöllä tarkoitetaan vuorokautisen, viikoittaisen tai jaksokohtaisen säännöllisen työajan ylittäen tehtyä työtä. Ylityörajat ovat samat koko- ja osa-aikaiselle työntekijälle ja ne määritellään työehtosopimuksessa tai työaikalaissa.

Ylityö yleistyöajassa

  • vuorokautista ylityötä syntyy, kun työaika ylittää kahdeksan tuntia vuorokaudessa tai työvuorolistaan suunnitellun pidemmän vuoron. Työvuorojen enimmäispituus vaihtelee työehtosopimuksittain.
  • viikoittaista ylityötä syntyy, kun työaika ylittää viikoittaisen säännöllisen työajan. Viikoittainen säännöllinen työaika on useimmissa työehtosopimuksissa 38 h 15 min. Jos käytetään viikkoa pidempää tasoittumisjaksoa, viikoittainen säännöllinen työaika voi olla myös pidempi tai lyhyempi.

Yksityiskohtaiset määräykset kannattaa tarkistaa omasta työehtosopimuksesta.

Ylityö jaksotyössä

  • ei muodostu vuorokautista tai viikoittaista ylityötä, vaan ainoastaan jaksoylityötä.
  • ylityötä syntyy, kun jakson säännöllinen työaika ylittyy. Esimerkiksi kolmen viikon jakson työaika on useimmissa työehtosopimuksissa 114 h 45 min.
  • keskeytyneellä ja arkipyhiä sisältävällä jaksolla ylityöraja alenee säännöllistä työaikaa vastaavasti. Tarkista työehtosopimuksestasi!

Työnantajan määräys ja työntekijän suostumus

Ylityö edellyttää työnantajan määräystä. Tietyissä tilanteissa ylityötä voi syntyä myös työnantajan hiljaisen suostumuksen perusteella. Silloin esimerkiksi työnantaja velvoittaa työntekijän tekemään tietyt työt tiettyyn määräaikaan mennessä, vaikka töiden suorittaminen ei ole mahdollista säännöllisen työajan puitteissa.

Ylityö edellyttää aina työntekijän suostumusta. Suostumus annetaan yleensä joka kertaa varten erikseen. Työntekijä voi antaa suostumuksen myös määrätyksi lyhyehköksi ajanjaksoksi kerrallaan, jos tämä on työn järjestelyjen kannalta tarpeen. Työsopimuksessa suostumusta ei voi sitovasti antaa.