Työehtosopimuksella on sovittu työsuhteen minimiehdot. Yksittäinen työntekijä voi sopia työehtosopimusta paremmista työsuhteen ehdoista, mutta ei työehtosopimusta huonommista työsuhteen ehdoista.

Työnantajan vastuulla on huolehtia työehtosopimuksen noudattamisesta, vaikka työntekijä olisi valmis tekemään työtä työehtosopimusta heikommilla työsuhteen ehdoilla.

Kättely

Työsopimuksen tekeminen

Työsopimus syntyy työntekijän ja työnantajan sopiessa työn tekemisestä ja sen ehdoista, kuten palkasta. Työsopimuksen ehtoihin kannattaa aina perehtyä huolella ennen sopimuksen allekirjoittamista. Tarvittaessa voit tarkistuttaa työsopimuksen sisällön luottamusmiehellä tai liitossa.