Työehtosopimuksella on sovittu työsuhteen minimiehdot. Yksittäinen työntekijä voi sopia työehtosopimusta paremmista työsuhteen ehdoista, mutta ei työehtosopimusta huonommista työsuhteen ehdoista.

Työnantajan vastuulla on huolehtia työehtosopimuksen noudattamisesta, vaikka työntekijä olisi valmis tekemään työtä työehtosopimusta heikommilla työsuhteen ehdoilla.