Jos jäsenmaksusi on jäänyt maksamatta tai et ole ilmoittanut palkattomasta ajasta, ole yhteydessä Tehyn jäsenpalveluun.

Mietimme yhdessä, miten jäsenmaksut ja jäsenyys hoidetaan ajan tasalle. On tärkeää, että jäsenyytesi säilyy ilman katkoa ja jäsenedut ovat käytössäsi.

Voit tarkistaa ja maksaa jäsenmaksujasi sekä ilmoittaa palkattomat ajanjaksot Tehyn asiointipalvelun kautta. Jos jäsenmaksut tai maksuvapaudesta ilmoittaminen on laiminlyöty, saat kyselyn puuttuvista jäsenmaksuista. Pahimmassa tapauksessa jäsenyytesi päätetään. 

Itsemaksavat jäsenet 

Itsemaksaville jäsenille lähetetään kysely puuttuvista jäsenmaksuista ennen varsinaista perintäkirjettä, joten saatuun viestiin kannattaa reagoida heti.  

Olet mahdollisesti maksanut jäsenmaksusi, mutta ne ovat voineet kirjautua väärin. Jäsenmaksu pitää maksaa sen kuukauden viitteellä, jonka kuukauden maksun on tarkoittanut maksaa. Jos käytät koko vuoden maksuun saman kuukauden viitettä, järjestelmä tulkitsee, että osa kuukausista on maksamatta. 

Työnantajaperinnässä olevat jäsenet 

Työnantajaperinnässä olevien jäsenten työnantajille lähetetään kysely puuttuvista jäsenkohtaisista selvityksistä ennen kuin lähestymme jäsentä. Jäsenkohtaisten selvitysten perusteella voimme kohdistaa työnantajan perimät ja Tehyyn tilitetyt jäsenmaksut jäsenille jäsenmaksuiksi. 

Iso osa työnantajista lähettää selvitykset tilittämistään jäsenmaksuista neljännesvuosittain, ja tämän vuoksi jäsenmaksutiedot kirjautuvat jäsenten tietoihin viiveellä. On erityisen tärkeää, että seuraat itse palkkalaskelmaasi, että peritty jäsenmaksu näkyy kohdassa ”ay-jäsenmaksu” tai ”jäsenmaksu” Tehyn jäsenmaksuprosentilla. 

Perintäkirje ja jäsenyyden päättyminen maksamattomiin jäsenmaksuihin 

Tehyssä jäsenmaksuja tarkastellaan puolivuosittain ja perintäkirje lähetetään maaliskuussa ja syyskuussa.  

Maaliskuun kirjeessä on tarkasteltu heinä–joulukuun maksuja ja syyskuun kirjeessä tammi–kesäkuun maksuja. Perintäkirjeeseen kannattaa reagoida. Jos siihen jättää vastaamatta annettuun eräpäivään mennessä, Tehyn jäsenyys päätetään maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi.