Työturvallisuus on työnantajan vastuulla

Tehy vaatii työnantajilta tehokkaampaa väkivaltatilanteiden ehkäisyä. Työväkivaltaan tulee aina puuttua, vaikkei sen aiheuttajia voitaisi kokonaan poistaa. Työpaikalla on oltava valmius väkivallan tai sen uhan kohteeksi joutuneen työntekijän välittömään auttamiseen ja tilanteen jälkihoitoon.

Väkivalta uhkaa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työntekijöiden turvallisuutta joka päivä. Väkivaltaa ei pidä koskaan hyväksyä – ei silloinkaan, kun se on tahatonta tai johtuu ymmärtämättömyydestä. Väkivalta ei ole ammatinvalintakysymys.  Jokaisella työntekijällä on oikeus tehdä työtään turvallisesti ilman, että täytyy pelätä väkivaltaa.

Väkivallan uhkaa voidaan hallita: avainasemassa on ennaltaehkäisy. Se ei kuitenkaan saa jäädä vain sanoiksi, vaan tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä. Työnantajan on aktiivisesti etsittävä ratkaisuja vaikeisiinkin tilanteisiin. 

Väkivallan uhan hallinnassa ennaltaehkäisy on avainasemassa. Se ei saa jäädä vain sanoiksi. Toteamus, ettei väkivaltatilannetta olisi mitenkään pystytty ehkäisemään, ei ole riittävä tapa käsitellä asiaa työpaikalla.

Kuvituskuva

Työpaikoilla on oltava väkivaltatilanteiden varalta selkeät menettelytapaohjeet, joissa on kuvattu uhkatilanteiden hoito aina ensiavusta jälkihoitoon.

Jokaisella työntekijällä on oikeus tehdä työtään turvallisesti ilman, että täytyy pelätä väkivaltaa.