Voit saada apua työelämän ongelmiin myös toisen liiton luottamusmieheltä. Tehy on tehnyt yhteistyösopimukset Ammattiliitto Pron, Kirkon alat ry:n ja TTT:n kanssa (Tekniikan ja tiedon toimihenkilöt)

Jos työskentelet

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksella ja työterveyshuollossa

 • Tehyläisillä on oikeus saada apua TTT:n pääluottamusmieheltä. Tilanteet koskevat yleensä erimielisyyksiä palvelussuhteessa. 
 • Tehyläiset voivat osallistua työpaikkatason toimintaan, mutta eivät päätöksentekoon. 
 • Yhteistyösopimukseen kuuluminen ei edellytä erillistä liittymistä tai ilmoitusta Tehyyn. Kaksoisjäsenyys koskee automaattisesti kaikkia Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa työskenteleviä.

Teollisuudessa työterveyshuollossa sekä terveysalan tutkimus- ja laadunvalvontatehtävässä

Teollisuudessa työskentelevällä terveysalan toimihenkilöllä, johon sovelletaan PROn työehtosopimusta, esim. työterveyshuollossa tai tutkimus- ja laadunvalvontatehtävässä, on mahdollisuus liittyä Tehyn ja PROn jäseneksi. Kaksoisjäsenellä on molempien liittojen jäsenyys ja sen myötä jäsenyyden oikeudet ja velvollisuudet.

Kaksoisjäsenenä

 • maksat jäsenmaksusi vain Tehyyn sen mukaan, mikä on Tehyn voimassaoleva jäsenmaksuprosentti. Tehy tilittää osan jäsenmaksusta PROlle. 
 • työttömyysturvasi hoidetaan Terveydenhuoltoalan työttömyyskassassa.
 • PROn luottamusmies on apunasi työsuhteesi mahdollisissa erimielisyyksissä.

Saat käyttöösi molempien liittojen jäsenedut ja -palvelut.

Toimi näin:

 1. Täytä PROn liittymislomake.
 2. Merkitse liittymislomakkeeseen kohtaan edellinen ammattiliitto: Tehy kaksoisjäsenyys.
 3. Jos et ole Tehyn jäsen, liity myös Tehyyn!
 4. Ilmoita kaksoisjäsenyys Tehylle sähköisen asiointipalvelun yhteydenoton kautta. 

Lisätietoja PROsta

Kirkon tai kristillisen järjestön palveluksessa

Kirkon alat ry ja sen luottamusmiehet hoitavat Tehyn jäsenten työsuhteeseen liittyvät kysymykset, kuten palkkaukseen liittyvät erimielisyydet.

Lisäksi tehyläisillä on oikeus osallistua Kirkon alat ry:n järjestämään koulutukseen ja paikalliseen toimintaan. Koulutukseen osallistumisesta on erikseen sovittava Tehyn koulutuksen kanssa. Paikallisen toiminnan osallistumiskulut jäsen maksaa itse.

Yhteistoimintasopimuksen piiriin kuuluvat seuraavilla sopimusaloilla työskentelevät

 • Suomen evankelis-luterilainen kirkko
 • ortodoksinen kirkko
 • kristilliset järjestöt (mm. lähetysjärjestöt, Suomen Merimieskirkko ja NMKY-liitto)

Toimi näin: 

 1. Liity Tehyn jäseneksi. Tehy toimittaa tiedon Kirkon alat ry:lle henkilöistä, jotka työsuhteensa perusteella kuuluvat kirkon alojen toimialueelle.