Kuvateksti
Kuva: IStock

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle sairauspoissaolostaan heti, kun se on mahdollista.

Ilmoittamisessa pitää noudattaa työpaikan käytäntöjä ja ohjeistuksia. Jos työnantaja edellyttää, että sairaustapauksissa soitetaan esihenkilölle, työntekijän pitää noudattaa tätä ohjetta eli esimerkiksi tekstiviesti tai sähköposti ei riitä ilmoitukseksi.

Sairauslomatodistusten käsitteleminen

Tiedot työntekijän sairauslomasta ja sen syystä ovat arkaluontoisia henkilötietoja. Tietoja pitää käsitellä niin, etteivät ne joudu sellaisten henkilöiden käsiin, joille tiedot eivät kuulu.

Työntekijän sairauslomatietoja saavat käsitellä vain sellaiset henkilöt, joilla on tarve tietojen käsittelyyn esimerkiksi sairausloman palkallisuuden selvittämiseksi, kuten lähiesihenkilöt.

Työnantajan on etukäteen nimettävä ne henkilöt, jotka sairauslomatietoja käsittelevät. Työntekijän toimittamat lääkärintodistukset pitää säilyttää niin, ettei ulkopuolisilla ole niihin pääsyä.

Loman siirto sairastuessa

Jos työntekijä sairastuu ennen vuosilomaa tai vuosiloman alkaessa, hänen on pyydettävä vuosiloman siirtoa työnantajalta mahdollisimman pian.