Kun kelloja siirretään kesä- ja talviaikaan, lasketaan työaika todellisten tuntien mukaan. Myös palkka maksetaan tehtyjen tuntien mukaisesti.

Kesäaikaan siirtyminen

Kesäaika alkaa maaliskuun viimeisenä sunnuntaina kello 3 yöllä, jolloin kelloja käännetään tunti eteenpäin. Yövuorolaisilla työvuoron pituus lyhenee ja palkka maksetaan todellisten tuntien mukaan.

Esimerkki

  • Yövuoro on lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 22–07.
  • Normaalisti työvuoron pituus olisi 9 tuntia, mutta kesäaikaan siirryttäessä saman vuoron pituus on 8 tuntia.
  • Palkka maksetaan todellisten tuntien eli kahdeksan tunnin mukaan.

Talviaikaan siirtyminen

Talviaika alkaa lokakuun viimeisenä sunnuntaina klo 4 yöllä, jolloin kelloja siirretään tunti taaksepäin.

Esimerkki

  • Yövuoro on lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 22–07.
  • Normaalisti työvuoron pituus olisi 9 tuntia, mutta talviaikaan siirryttäessä saman vuoron pituus on 10 tuntia.
  • Palkka maksetaan todellisten tuntien eli 10 tunnin mukaan.
  • Työaikalisät maksetaan kello kolmen ja neljän väliseltä ajalta kahteen kertaan, koska tunti on eletty ja työskennelty kahteen kertaan.

Kuntasektorilla työajan laskennassa käytettävä ohjelma ottaa automaattisesti huomioon kellon siirtämisen. Sääntö on sama yksityiselläkin sektorilla.

Tarkista aina palkkakuitistasi, että palkka ja lisät on maksettu oikein.

Hoitaja

Työaika

Työaikaan liittyy monta asiaa, joista kannattaa olla perillä. Ylityö, lisätyö, jaksotyö - tiedätkö, mitä nämä tarkoittavat ja miten palkka maksetaan niiden osalta?