Luottamusmies on työntekijöiden edustaja ja tuki, mutta myös tärkeä yhteistyökumppani työnantajalle.​

Luottamusmies tuntee työpaikan arjen. Hän kehittää ja vie asioita eteenpäin yhdessä henkilöstön ja työnantajan kanssa. Luottamusmies toimii työpaikan muutosvoimana ja innostaa muitakin mukaan työyhteisön kehittämiseen. 

Luottamusmies on työntekijöiden edustaja ja tuki, mutta myös tärkeä yhteistyökumppani työnantajalle.​ Parhaimmillaan yhteistyö helpottaa sekä työnantajan että työntekijöiden työtä: asiat hoituvat sujuvasti ja ratkaisukeskeisesti. 

Katso video

Työnantajan edustajien Mintun ja Marjatertun mukaan tehyläiset luottamusmiehet ovat osaavia sparrauskumppaneita, joiden kanssa on ilo tehdä yhteistyötä.

 

Tehyläinen luottamusmies

  • neuvottelee työnantajan kanssa työsuhdeasioissa
  • neuvottelee paikallisista sopimuksista
  • on keskusteleva ja pyrkii aidosti rakentamaan työnantajan ja työntekijöiden välille toimivaa yhteistyötä
  • toimii yhdistäjänä työntekijöiden ja työnantajan välissä
  • toimii tiedonvälittäjänä henkilöstöä koskevissa asioissa
  • parantaa työpaikan yhteisöllisyyttä
  • parantaa työyhteisön työhyvinvointia ja ilmapiiriä
  • toimii muutosvoimana, joka aktivoi muutkin mukaan työpaikan kehittämiseen
  • on osaava ja perehtynyt: Tehy tarjoaa jatkuvasti laadukasta koulutusta luottamusmiehille.

Vuoden 2022 syksyllä yksityissektorin tehyläiset työntekijät valitsevat luottamusmiehet edustamaan itseään työpaikan asioissa, kun työpaikoilla järjestetään luottamusmiesvaalit. Kuntasektorin luottamusmiesvaalit siirtyvät vuodella eteenpäin ja ne järjestetään vuoden 2023 syksyllä. Tue yhteistyötä!​

Yksityissektorin luottamusmiesvaalit

Yksityissektorilla luottamusmies valitaan työehtosopimuskohtaisesti Tehyn tai Sote ry:n vaaliohjeiden mukaan.

Henkilö osoittaa sormella

Kuntasektorin luottamusmiesvaalit

Tehyyn kuuluvia työntekijöitä edustaa kunta-alalla aina tehyläinen luottamusmies. Luottamusmiehen vaaleista vastaa ammattiosasto.

Hoitaja hymyilee