Toimikunnan tarkoituksena on nostaa yleiseen keskusteluun tehyläisille tärkeitä eettisiä kysymyksiä. Tehyn jäsenten viestit, eettiselle toimikunnalle lähetetyt kirjoitukset sekä yhteiskunnallinen keskustelu ohjaavat toimikunnassa käsiteltäviä teemoja.

Tehy toivoo perusteellisempaa keskustelua seuraavista asioista:

 • Hoidon saatavuus ja hyvä hoito
 • Eettinen lähestymistapa pitäisi olla osa päätöksentekoa kaikissa terveydenhuollon kysymyksissä
 • Resurssipäätökset vaikuttavat eri potilasryhmiin eri tavoin
 • Oikeudenmukaisuus hoidossa edellyttää, että yhtäläisessä hoidon tarpeessa olevat hoidetaan samojen periaatteiden mukaisesti
 • Yhteiskunnan monikulttuuristuminen näkyy sekä työyhteisöissä että potilaissa/asiakkaissa

Tehyn eettisen toimikunnan tehtävät:

 • Arkieettisten kysymysten käsittely
 • Eettisten teemojen, keskusteluaiheiden, kannanottojen valmistelu
 • Eettisten kysymysten esillä pitäminen Tehyn toiminnassa
 • Osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun esim. seminaarein, erilaisin tilaisuuksin, mediajulkisuuden kautta
 • Yksittäisten jäsenten kysymysten käsittely
 • Hoidon saatavuuteen liittyvät asiat

Toimintamuodot:

 • Keskustelualoitteet ja kannanotot
 • Eettisten teemojen käsittely Tehy-lehdessä
 • Verkostoituminen muiden eettisten toimikuntien kanssa esim. yhteiset koulutustilaisuudet
 • Selvitetään, miten etiikan opetus toteutuu terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutuksessa