Toimikunnan tarkoituksena on nostaa yleiseen keskusteluun tehyläisille tärkeitä eettisiä kysymyksiä. Tehyn jäsenten viestit, eettiselle toimikunnalle lähetetyt kirjoitukset sekä yhteiskunnallinen keskustelu ohjaavat toimikunnassa käsiteltäviä teemoja.

Tehy toivoo perusteellisempaa keskustelua seuraavista asioista:

 • Hoidon saatavuus ja hyvä hoito
 • Eettinen lähestymistapa pitäisi olla osa päätöksentekoa kaikissa terveydenhuollon kysymyksissä
 • Resurssipäätökset vaikuttavat eri potilasryhmiin eri tavoin
 • Oikeudenmukaisuus hoidossa edellyttää, että yhtäläisessä hoidon tarpeessa olevat hoidetaan samojen periaatteiden mukaisesti
 • Yhteiskunnan monikulttuuristuminen näkyy sekä työyhteisöissä että potilaissa/asiakkaissa

Tehyn eettisen toimikunnan tehtävät:

 • Arkieettisten kysymysten käsittely
 • Eettisten teemojen, keskusteluaiheiden, kannanottojen valmistelu
 • Eettisten kysymysten esillä pitäminen Tehyn toiminnassa
 • Osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun esim. seminaarein, erilaisin tilaisuuksin, mediajulkisuuden kautta
 • Yksittäisten jäsenten kysymysten käsittely
 • Hoidon saatavuuteen liittyvät asiat

Toimintamuodot:

 • Keskustelualoitteet ja kannanotot
 • Eettisten teemojen käsittely Tehy-lehdessä
 • Verkostoituminen muiden eettisten toimikuntien kanssa esim. yhteiset koulutustilaisuudet
 • Selvitetään, miten etiikan opetus toteutuu terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutuksessa

Eettisen toimikunnan jäsenet

Mira Leinonen, puheenjohtaja, pelastusylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Mira Leinonen toimii pelastusylitarkastajana Etelä-Suomen aluehallintovirastossa ja hänen vastuullaan on pelastustoimen valvonta. Pelastusylitarkastajan tehtävän lisäksi Leinonen on pelastustoimen valtakunnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoordinaattori ja puheenjohtajana sekä Pelastusalan naiset ry:ssä että kansainvälisessä pelastusalan kattojärjestö CTIF:n Women in Fire and Rescue Services-komissiossa. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja Pelastusopiston palopäällystön koulutusohjelmasta valmistunut insinööri. Vapaa-ajallaan Leinonen nauttii ajasta perheensä kanssa sekä erilaisista käsitöistä.

Kirsi Coco, sihteeri, koulutuspoliittinen asiantuntija, Tehy ry
Kirsi Coco toimii Tehyn yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimialalla koulutuspoliittisena asiantuntijana. Hän on pohjakoulutukseltaan sairaanhoitaja ja terveystieteiden tohtori. Hän on työskennellyt sairaanhoitajana, hoitotyön lehtorina sosiaali- ja terveysalalla sekä toisella asteella että ammattikorkeakoulussa. Hänen tutkimus- ja kehittämistyönsä kohdistuu neurokirurgiseen hoitotyöhön, omaisten tukemiseen ja hoivarobotiikkaan.

Annette Gothoni, toiminnanjohtaja, World Vision
Annette Gothóni toimii Suomen World Visionin toiminnanjohtajana. World Vision on kehitysyhteistyöjärjestö ja yksi maailman suurimpia humanitaarisen avun antajia. Toiminnanjohtajana hän vastaa järjestön strategian toteutumisesta tavalla, joka mahdollistaa mahdollisimman monen hädässä elävän lapsen auttamisen. Annette on koulutukseltaan valtiontieteen maisteri. Hänen erityisosaamisalueensa on lasten oikeudet ja hän on tehnyt Advanced Master of Child Rights –lasten oikeuksien jatkotutkinnon Sveitsissä. Annette on tehnyt lähes 20 vuotta tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaista tiedotus- ja vaikuttamistyötä sekä Suomessa että Afrikassa. Suomessa yksi merkittävimpiä muutoksia on ollut lakimuutos tematiikkaan liittyen. Vapaa-ajallaan Annette pelaa jalkapalloa ja laulaa kuorossa sekä kvartetissa.

Tarja Kela, lastenhoitaja
Tarja Kela on työskentelee vuodesta 1985 alkaen Oulun Yliopistollisessa sairaalassa lasten hematologisella ja onkologisella osastolla lastenhoitajana.  Hän on mukana OYS:n lastenklinikan Eettisessä ryhmässä. Tarja Kelan sydäntä lähellä ovat lasten ja perheiden asiat.

Helena Siipi 
Helena Siipi on valtiotieteiden tohtori ja määräaikainen tutkijatohtori Turun yliopiston filosofian oppiaineessa. Hänen pohjakoulutuksensa on filosofia. Siiven tutkimuskohteita ovat soveltava etiikka, ruoan filosofia ja ympäristöfilosofia. Siipi on jäsenenä useissa valtakunnallisissa ja alueellisissa eettisissä toimikunnissa, mm. Valtakunnallisessa lääketieteen tutkimuseettisessä toimikunnassa (TUKIJA).

Jaana Nyman, osastonhoitaja, Malmin yhteispäivystys

Kirsi Sillanpää, johtaja, Tehy ry
Kirsi Sillanpää toimii Tehyn yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimialan johtajana. Hän on pohjakoulutukseltaan sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri ja hän on suorittanut sosiaali- ja terveysjohtamisen eMBA – tutkinnon. Hän on työskennellyt sairaanhoitajana, osastonhoitajana, ylihoitajana, johtavana ylihoitajana sekä henkilöstöjohtajana. Hän ollut mukana useissa kehittämis- ja muutoshankkeissa.  Lisäksi hän on toiminut lehtorina ammattikorkeakoulussa sekä ollut mukana opetussuunnitelmien kehittämistyössä ja oppikirjojen kirjoittamisessa. Kirsi on kiinnostunut käytännön hoitamisen, johtamisen sekä työyhteisöjen toimintaan liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Hän toivoo laajaa arvokeskustelua hyvinvointiyhteiskuntaan liittyen.

Susanna Ruuskanen, hoitotyön kliininen opettaja
Susanna työskentelee Hyks Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikön hoitotyön kliinisenä opettajana. Susanna on koulutukseltaan Lasten sairaanhoitaja ja Terveystieteiden opettaja. Hän on työskennellyt sairaanhoitajana, apulaisosastonhoitajana, osastonhoitajana ja ollut mukana erilaisissa kehittämishankkeissa sekä oppikirjaprojekteissa. Hän on myös opettanut eri Ammattikorkeakouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Susanna on kiinnostunut erityisesti lasten ja nuorten hoitotyön opettamisesta ja kehittämisestä.

Taisto Hakala, viestintäpäällikkö, Helsingin kaupungin pelastuslaitos
Taisto Hakala työskentelee Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen viestintäpäällikkönä ja päivystävänä päällikkönä. Hän on suorittanut palomies-sairaankuljettajan, paloesimiehen, palomestarin, palopäällystön insinööri AMK, Master of Quality, Master of Engineering, EMBA sekä tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkinnot. Hän on aiemmin työskennellyt palomies-sairaankuljettajana, paloesimiehenä, palomestarina, laatupäällikkönä, lääkintäyksikön päällikkönä ja kehittämispäällikkönä. Hän on osallistunut laaja-alaisesti pelastustoimen ja ensihoidon kehittämiseen, erityisesti johtamisen, laadunhallinnan, henkilöstöjohtamisen sekä työturvallisuuden alueilla. Häntä kiinnostaa erityisesti asiakas- ja potilaskeskeisyyden toteutuminen palvelutuotannossa.