Varhaiskasvatuslain mukaan työ- tai virkasuhteisen henkilön on ilmoitettava viipymättä varhaiskasvatuksen toimipaikan toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamisessa.

Varhaiskasvatuslakiin lisättiin elokuussa 2021 pykälä työntekijöiden ilmoitusvelvollisuudesta.

Miksi?

Ilmoitusvelvollisuuden tarkoituksena on tehostaa varhaiskasvatuksen valvontaa. Lainsäädännön antamalla tuella vahvistetaan sitä, että varhaiskasvatuksen henkilöstö kertoo havaitsemistaan epäkohdista tai niiden uhista ja että niihin voidaan puuttua mahdollisimman varhain. Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on paras käsitys toimipaikan toiminnasta. Henkilöstö saattaa kuitenkin usein jättää ilmoittamatta epäkohdista, jos joutuu pelkäämään oman asemansa puolesta ja jopa mahdollisista vastatoimista. Velvollisuus epäkohdista ilmoittamiseen tuleekin ensisijaisesti nähdä varhaiskasvatustoiminnan kehittämisen työkaluna.

Lisätietoa ilmoitusvelvollisuudesta

Lue lisää aiheesta opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.  

Nainen hymyilee

Onko ryhmäsi mitoitus kunnossa? 

Lue lisää henkilöstömitoituksesta ja tarkista laskurillamme, onko ryhmän mitoitus oikea. 

Osallistu koulutuksiin ja tapahtumiin

Huolehdimme tehyläisten osaamisesta ja ammattitaidosta järjestämällä varhaiskasvatuksen alalle suunnattua koulutusta. Voit osallistua ammatilliseen koulutukseen: tapahtumiin, webinaareihin ja jäseniltoihin. Pääset samalla myös verkostoitumaan kollegoidesi kanssa!

Opas varhaiskasvatuksen ammattilaisille

Tehy ja Suomen lastenhoitoalan ammattilaiset Slal kokosivat oppaan varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Opas sisältää paljon tärkeää tietoa työelämän tueksi – tutustu!