Määräaikaisten työsopimusten käyttö on kielletty, jos työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve. Työsopimus on aina toistaiseksi voimassa oleva eli puhutaan vakituisesta työsuhteesta, jos työnantajalla ei ole perusteltua syytä määräaikaisuudelle.

Perusteita määräaikaiselle työsopimukselle voivat olla

  • sijaisuus
  • harjoittelu
  • työn luonne
  • ​​kausiluontoisuus.

Hoitaja

Määräaikaisen työsopimuksen päättyminen

Määräaikaisen työsuhteen päätyttyä työsuhteen jatkumisesta on solmittava uusi työsopimus. Työsuhteen ehdot voivat muuttua uuden työsopimuksen myötä.

Case: työsopimusten ketjuttaminen ja syrjintä

Työnantaja oli laittomasti ketjuttanut työsopimuksia ja syrjinyt sairaanhoitajaa. Työnantaja ei ollut uusinut hoitajan työsopimusta, kun tämä jäi äitiyslomalle.

#Tehyauttaa
Työnantaja tuomittiin maksamaan jäsenelle korvauksia yhteensä 25 000 euroa ja lisäksi oikeudenkäyntikulut.