Tehy on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Olemme koonneet politiikkalinjaukset, "politiikat" ajankohtaisista sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan kysymyksistä ja teemoista.

Tehyn asiantuntijat ovat mukana aktiivisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöön liittyvissä uudistusten valmistelussa ja toimeenpanossa. Tehyn politiikoista löydät Tehyn näkemykset hoitotyön johtamiseen, iäkkäiden palveluiden järjestämiseen, kuntoutukseen, sosiaali- ja terveysalan henkilöstön koulutukseen ja osaamiseen, sote-uudistukseen, tulevaisuuden sote-keskuksiin, varhaiskasvatuksen järjestämiseen sekä työvoiman hyvinvoinnin ja pysyvyyden turvaamiseen. Politiikat löytyvät myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä ja kansainvälisestä rekrytoinnista.