Tehy on laatinut eettisen rekrytoinnin ohjeet kansainväliseen rekrytointiin. Eettisellä rekrytoinnilla voidaan ehkäistä muun muassa ihmiskauppaa ja kaksien työmarkkinoiden syntymistä.

Suomi tarvitsee osaavaa, kansainvälistä työvoimaa, jotta hyvinvointivaltion palvelut voidaan turvata. Kansainvälinen rekrytointi ei yksinään ratkaise työmarkkinoiden rakenneongelmia, kuten henkilöstön eläköitymistä eikä alalta poissiirtymistä. Se voi kuitenkin lievittää työvoiman vähenemisen vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalveluissa. Siksi kansainvälisen rekrytoinnin prosesseja on parannettava ja nopeutettava.

Ulkomaisen työvoiman kasvu on lisännyt työperäistä hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa Suomessa. Kansainvälisessä rekrytoinnissa tulee noudattaa eettisiä ohjeita, jotta vältymme vakavilta ongelmilta. 

Tehyn eettisen rekrytoinnin ohjeet lyhyesti

  • Suomen ei tule siirtää omaa työvoimapulaansa kehitysmaiden kannettavaksi.
  • Rekrytoinnin periaatteena ei voi olla kaksien työmarkkinoiden luominen. Maahanmuuttajataustaisilla tulee olla samat oikeudet ja velvollisuudet kuin kantaväestöllä.
  • Ulkomailta tulee rekrytoida ammattilaisia niihin tehtäviin, joihin he ovat saaneet koulutuksen ja pätevyyden. Ei ole kestävää eikä eettistä, että esimerkiksi sairaanhoitajia rekrytoidaan hoiva-avustajiksi.
  • Työnantajalla on vastuu siitä, että henkilöstöllä on riittävät kielelliset valmiudet. Siksi työnantajan velvollisuus on huolehtia tarvittavasta kielten opetuksesta.
  • Työnantajien ja rekrytointiyritysten on sitouduttava eettisiin periaatteisiin kansainvälisessä rekrytoinnissa.
  • Työntekijöiltä perittävät rekrytointimaksut ovat laittomia. 

Tehyn eettisen rekrytoinnin ohjeet kokonaisuudessaan

Voit tulostaa ne tarvittaessa. 

Sairaalasänky

Samat oikeudet kuin kantaväestöllä

Kansainvälisen rekrytoinnin periaatteena ei voi olla kaksien työmarkkinoiden luominen. Maahanmuuttajataustaisilla tulee olla samat oikeudet ja velvollisuudet kuin kantaväestöllä. Näitä ovat muun muassa oikeus samaan palkkaan ja työehtoihin sekä oikeus järjestäytyä. 

Työperäisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyä ja valvontaa on vahvistettava, jotta työntekijät saavat parempaa suojelua. Työntekijöiden hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa on tunnistettava paremmin ja rikosvastuun toteutumista on tehostettava. Ulkomaalaisten työntekijöiden työehtojen noudattamisen valvontaan on varattava riittävät resurssit. 

Maski

Lue julkaisu: Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kansainvälinen rekrytointi

Selvityksessä luodaan katsaus sotealan työvoiman globaaliin liikkuvuuteen, tutkintojen tunnustamiseen, rekrytointiin liittyviin haasteisiin ja eettiseen rekrytointiin. Selvityksessä tuodaan myös esille Suomessa työskentelevien maahanmuuttajien näkökulmia sosiaali- ja terveysalalla työskentelyyn, heidän omin sanoinsa.