Työpaikoilla on oltava väkivaltatilanteiden varalta selkeät menettelytapaohjeet, joissa on kuvattu uhkatilanteiden hoito aina ensiavusta jälkihoitoon.

Ohjeiden tulee kertoa

  • miten järjestetään välitön ensiapu uhrille ja toimitetaan hänet hoitoon
  • miten tapaturmailmoitus tehdään
  • miten ilmoitetaan poliisille ja tarvittaessa työsuojeluviranomaiselle
  • miten organisoidaan jälkihoito.

Jälkihoito aloitetaan 1–2 vuorokauden kuluessa tapahtumasta. Yleensä sen antaa työpaikan työterveyshuolto, mutta palveluja saa antaa myös muu jälkihoidon asiantuntija.

Yksilöön kohdistunut työpaikkaväkivalta koskettaa koko työyhteisöä ja tapahtunutta on syytä käydä läpi työtovereiden ja esimiesten kanssa.

Kivusta ja särystä suoritettavien korvausten määrät

Työpaikkaväkivallan kohdannut työntekijä saattaa miettiä asianomistajana rikosilmoituksen tekoa ja mitä vahingonkorvausta voisi vaatia kivusta ja särystä.

Oikeusministeriön alaisuudessa toimii henkilövahinkoasiain neuvottelukunta. Se on julkaissut suosituksen korvausten määrästä

Työpaikkaväkivallan ennaltaehkäisy

Työnantajan pitää arvioida ennakolta, onko työpaikalla väkivallan uhkaa ja onko väkivallan uhka ilmeinen. Ilmeisellä väkivallan uhalla tarkoitetaan sitä, että työntekijän todennäköisyys joutua väkivallan kohteeksi työtehtävissään on tavanomaista suurempi.

Työ on järjestettävä niin, että väkivaltatilanteet estetään mahdollisuuksien mukaan ennakolta tai jos se ei ole mahdollista, pitää turvallisuuslaitteiden olla asianmukaiset.

Case: pahoinpitely

Potilaan puoliso riuhtaisi ensihoitajaa. Teosta aiheutui hoitajalle käsivamma, kipua ja työkyvyttömyyttä.

#Tehyauttaa

Hovioikeus tuomitsi miehen yhteensä 60 päiväsakon rangaistukseen sekä korvaamaan ensihoitajalle lähes 25 000 euroa. 

ryhmä ihmisiä kuvituksena

Jäsenetu: oikeuspalvelu

Jäsenellämme ei ole taloudellista riskiä, sillä vastaamme kaikista oikeudenkäyntikuluista mahdolliseen korkeimpaan oikeuteen asti. Oikeusapumme on korvaamaton niille, jotka joutuvat siihen turvautumaan.