Työpaikoilla on oltava väkivaltatilanteiden varalta selkeät menettelytapaohjeet, joissa on kuvattu uhkatilanteiden hoito aina ensiavusta jälkihoitoon.

Ohjeissa on menettelyt ja vastuut

  • miten järjestetään välitön ensiapu uhrille ja toimittaminen hoitoon
  • tapaturmailmoituksen tekemisestä
  • ilmoituksen tekemisestä poliisille ja tarvittaessa työsuojeluviranomaiselle
  • miten organisoidaan jälkihoito.
  • Työpaikkaväkivallan jälkihoito

Jälkihoito aloitetaan 1–2 vuorokauden kuluessa tapahtumasta. Yleensä sen antaa työpaikan työterveyshuolto, mutta palveluja saa antaa myös muu jälkihoidon asiantuntija.

Yksilöön kohdistunut työpaikkaväkivalta koskettaa koko työyhteisöä ja tapahtunutta on syytä käydä läpi työtovereiden ja esimiesten kanssa.

Kivusta ja särystä suoritettavien korvausten määrät

Työpaikkaväkivallan kohdannut työntekijä saattaa miettiä asianomistajana rikosilmoituksen tekoa ja mitä vahingonkorvausta voisi vaatia kivusta ja särystä.

Oikeusministeriön alaisuudessa toimii henkilövahinkoasiain neuvottelukunta. Se on julkaissut suosituksen korvausten määrästä

Työpaikkaväkivallan ennaltaehkäisy

Työnantajan pitää arvioida ennakolta, onko työpaikalla väkivallan uhkaa ja onko väkivallan uhka ilmeinen. Ilmeisellä väkivallan uhalla tarkoitetaan sitä, että työntekijän todennäköisyys joutua väkivallan kohteeksi työtehtävissään on tavanomaista suurempi.

Työ on järjestettävä niin, että väkivaltatilanteet estetään mahdollisuuksien mukaan ennakolta tai jos se ei ole mahdollista, pitää turvallisuuslaitteiden olla asianmukaiset.