Kokemuksia väkivallasta sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla

Nyrkkisääntö-kampanja avaa silmät sote-alan arkeen. Väkivaltaan ja sen seurauksiin. Kampanjassa ääneen pääsevät hoitotyön ammattilaiset, jotka kertovat kokemuksistaan.

Tehy keräsi kokemuksia työssä kohdatusta väkivallasta sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla 16.5.2022 - 25.5.2023 välisenä aikana. Vastauksia kyselyyn tuli 540.

Näistä kokemuksista osa on koottu Nyrkkisääntö-kirjaan, jonka on toimittanut tietokirjailija Jenny Rostain. Osa kokemuksista on tällä sivustolla luettavissa. Ne avaavat silmät hoitotyön arkeen, jossa väkivallan uhka on jatkuvasti läsnä.

Kokemuksia ei tule yleistää tai verrata suoraan kaikkiin hoitoalalla työskenteleviin, sillä jokaisen kokemus on aina yksilöllinen. Niitä voi kuitenkin pitää kuvauksena suuren joukon kokemuksista. Kokemukset voivat järkyttää herkimpiä.

Lähes kaikki valikoidut kokemukset on julkaistu nimettömästi, vain ammattinimike mainiten. Ainoastaan kirjaa varten valokuvattujen henkilöiden etunimet ja kasvot tuodaan esille. Kokemuksia on editoitu yleiskielisiksi ja vastaajien teksteistä on mm. poistettu osioita anonymiteetin suojaamiseksi.