Synnyttävällä vanhemmalla on oikeus raskausvapaaseen, jos perhevapaisiin sovelletaan uutta 1.8.2022 voimaan tullutta perhevapaalainsäädäntöä. 

Uutta perhevapaalainsäädäntöä sovelletaan, jos lapsen laskettu synnytysaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen.

Jos lapsen laskettu synnytysaika on ennen 4.9.2022, sovelletaan vanhaa perhevapaalainsäädäntöä. Lapsen lasketusta synnytysajasta huolimatta, jos lapsi syntyy ja oikeus vanhempainpäivärahaan alkaa ennen 1.8.2022, sovelletaan vanhaa perhevapaalainsäädäntöä. Tällöin työntekijällä on raskausvapaan sijasta oikeus äitiysvapaaseen.

Raskausvapaan pituus on 40 arkipäivää. Raskausvapaan ajalta maksetaan Kelasta raskausrahaa. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.

Työntekijän raskausvapaa alkaa yleensä 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin sopia raskausvapaan myöhentämisestä siten, että se alkaa viimeistään 14 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. 

Iloinen hoitaja

Jäätkö perhevapaalle? 

Perhevapaisiin lasketaan mm. vanhempainvapaa, isyysvapaa ja hoitovapaat. Tehyn työelämäoppaaseen on koottu keskeiset asiat, jotka sinun on hyvä tietää eri vapaista. 

Ei palkkaa, ei jäsenmaksua

Joissain elämäntilanteissa olet vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta. Jäsenmaksuvapautukseen oikeuttaa palkaton ajanjakso, kuten esimerkiksi äitiysvapaa.