Iäkkäiden henkilöiden ympärivuorokautisen palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon henkilöstömitoituksesta säädetään vanhuspalvelulaissa. Iäkkäiden henkilöiden pitkäaikainen sosiaalihuollon laitoshoito lakkautetaan 1.1.2028 alkaen.

Henkilöstömitoituksella tarkoitetaan henkilöstön ja asiakkaiden välistä laskennallista suhdelukua. Vanhuspalvelulaissa ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen henkilöstömitoitus tulee olla vähintään 0,65.

Toimintayksikön kokonaispalveluntarve ja asiakasrakenne voi edellyttää 0,65 mitoituksen ylittävää henkilöstömitoitusta. Jos suurella osalla yksikön asiakkaista on vaativia palvelutarpeita, yksiköissä henkilöstömitoitus voi pysyvästi olla korkeampi kuin lainsäädännön ehdoton minimivaatimus.

Työnantajan on huolehdittava, että toimintayksikössä on asiakkaiden tarpeisiin ja määrään nähden riittävä määrä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä jokaisessa työvuorossa.