Jos työnantaja maksaa työntekijälle erityisen koulutuksen, työnantaja voi vastineeksi vaatia työntekijää sitoutumaan työhönsä tietyn vähimmäisajan. Jos vähimmäisaika ei täyty, joutuu työntekijä maksamaan takaisin koulutuskustannuksia.

Ennen sitoumuksen tekemistä kannattaa varmistaa, että sitoumuksen tekemiselle on perusteltu syy. Takaisinmaksusitoumusta ei voida vaatia minkä tahansa koulutuksen perusteella. Koulutuksen pitää olla erityistä koulutusta, joka

  • poikkeaa vastaavaa työtä tekevien tavanomaisesta koulutuksesta.
  • on hyödyllistä myöhemmin toisten työnantajien palveluksessa.
  • on kallista työnantajalle eli kustannukset ovat työnantajalle huomattavan suuret.

Työehtosopimuksen mukainen ammatillinen täydennys-, jatko- tai uudelleenkoulutus ei ole erityistä koulutusta.

Työntekijän sitoutumisen vähimmäisaikaa ei ole määritelty, mutta sen on oltava kohtuullinen suhteessa koulutuskustannusten määrään. Suositeltavaa on sopia, että takaisinmaksettavat kustannukset vähenevät sitä mukaa, kun vähimmäisaika täyttyy.

Hoitaja

Joko olet hyödyntänyt jäsenetuja?

Jäsenenä saat paljon etuja työhön ja vapaa-aikaan. Ne ovat rahanarvoisia, ja mitä enemmän etuja käytät, sitä enemmän säästät.