Lisätyökorvauksena maksetaan ylimääräistä tuntipalkkaa tai annetaan palkallista vapaa-aikaa tunti tunnista -periaatteella. Lisätyötä voi syntyä yleensä vain osa-aikaiselle.

Työehtosopimuksen mukaista ylityötä ei voi koskaan korvata tunti tunnista -periaatteella.

Ylityö on korvattava aina korotettuna tuntipalkkana. Korvaukset voidaan antaa myös vastaavana korotettuna aikana, jos työehtosopimuksessa on tästä sovittu.

Ylityökorvaus yleistyöajassa

Yleistyöajassa korvataan sekä vuorokautinen että viikoittainen ylityö. Vuorokautisen ylityön kaksi ensimmäistä tuntia korvataan 50 prosentin korotuksella eli 1,5 -kertaisella tuntipalkalla. Tämän jälkeisiltä tunneilta korvataan sadalla prosentilla korotettu eli kaksinkertainen tuntipalkka.

Viikkoylityö korvataan tyypillisesti niin, että ensimmäiset viisi tuntia korvataan 50 prosentilla ja sen jälkeen sadalla prosentilla korotetulla  tuntipalkalla. Viikkoylityöstä vähennetään ensin vuorokautisena ylityönä korvatut tunnit.

Ylityökorvaus jaksotyössä

Jaksotyössä ei korvata vuorokautista ylityötä vaan ylityötä syntyy vasta työaikajakson ylityörajan ylittäviltä tunneilta.

Tyypillisesti kolmen viikon työaikajakson ensimmäiset 18 ylityötuntia korvataan 50 prosentilla ja sen jälkeen sadalla prosentilla korotetulla tuntipalkalla.

Hoitaja kädet puuskassa

Työaikaan liittyy monta liikkuvaa osaa, joista kannattaa olla perillä. Ylityö, lisätyö, jaksotyö - oletko näistä tietoinen?