Samasta työstä täytyy maksaa samaa palkkaa. Tämän taustalla ovat kansainväliset sopimukset ja lainsäädäntö (työsopimuslaki, tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki).

Kansainväliset sopimukset ja lainsäädäntö ovat työpaikkojen käytäntöjen ja työehtosopimusten edellä. Työehtosopimuksessa ei voida sopia, että erisuuruinen palkka samaa työtä tekevien kesken samassa työpaikassa sallittaisiin.

Palkkaeroja saattaa esiintyä samaa työtä tekevien eri sukupuolta olevien välillä. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta kieltää palkkaerot sukupuolten välillä. Palkkaerolle täytyy aina olla hyväksyttävä peruste, esimerkiksi tehtävien vaativuus. Jos sitä ei ole, on työnantajan korjattava perusteeton palkkaero. Perusteetonta palkkaeroa ei saa olla myöskään samaa sukupuolta olevien välillä.

Perusteettomasta palkkaerosta johtuvaa saatavaa voi vaatia takautuvasti. Jos palkkaeron syy on esimerkiksi liikkeen luovutus, pitää työnantajan kuitenkin korjata palkkaero kohtuullisessa ajassa. Silloin palkkaero voi jonkin aikaa olla hyväksyttävä, mutta ei pysyvästi.

Jos epäilet, että samaa tai yhtä vaativaa työtä tekevä työkaverisi saa parempaa palkkaa kuin sinä, ota yhteyttä luottamusmieheen. Luottamusmies voi selvittää palkkaeron perusteen.

Hoitaja kädet puuskassa

Luottamusmies on jäsenetusi

Tehyn luottamusmiehet ovat vahva turva työpaikalla. Oman luottamusmiehesi yhteystiedot löydät asiointipalvelusta. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ole yhteydessä työsuhdeneuvontaamme.

Case: palkkaero

Osastonhoitajan vastuu laajeni ja alaisia tuli lisää. Vastuu ei näkynyt palkassa. Palkkaero muihin osastonhoitajiin oli 119 euroa kuukaudessa.

#Tehyauttaa

Työnantaja joutui korottamaan palkkaa ja maksamaan osastonhoitajalle takautuvasti 1200 euroa.