Terveydenhuollon esihenkilöiden ja johtajien nimikkeiden pitää kuvata tehtävää ja siihen liittyvää asemaa. Nimikkeet kertovat myös ammatin arvostuksesta ja urakehityksestä.

Nimikkeissä tärkeää on niiden loogisuus ja vastaavuus samoissa tehtävissä eri organisaatioissa.

Perinteisistä ammatteja kuvaavista nimikkeistä, kuten lääkäri ja sairaanhoitaja, ei voida luopua. Terveydenhuollossa potilaalla on oikeus tietää, kuka häntä hoitaa.

Johtamisnimikkeet

Johtamisnimikkeillä, kuten ylilääkäri ja ylihoitaja, on myös arvoa. Ne kertovat potilaille, että toimintaa johtaa henkilö, joka pystyy arvioimaan toimintaa myös potilaan kannalta. Tämä edesauttaa potilasturvallisuutta ja laadun varmistamista.

Johtamisnimikkeillä on merkitystä ammattikunnan sisäisen arvostuksen ja ammatti-identiteetin kannalta. Kansainvälisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen vaihtelee merkittävästi, mutta ylihoitajan ja ylilääkärin nimikkeet yhdistävät ammattikuntia.

Verkostojen rakentaminen kollegoihin edellyttää tietoa siitä, kuka asioita hoitaa vieraassa organisaatiossa.

Kuvituskuva

Tehyläiset johtajat -jaosto

Osallistu jaostomme toimintaan! Jaosto mm. järjestää erilaisia jäsentilaisuuksia sekä osallistuu kansainvälisiin kokouksiin. Esihenkilö- tai johtamistehtävässä olevat jäsenet liitetään automaattisesti Tehyläiset johtajat -jaostoon.