Työnantajan on puututtava asiaan, jos hän havaitsee kiusaamista työyhteisössä tai saa asiasta tiedon muuta kautta (kiusatulta, työsuojeluvaltuutetulta, työterveyshuollosta, toiselta työntekijältä). Työnantajan on ensin selvitettävä, mitä on tapahtunut.

Esihenkilö kuulee osapuolia ensin erikseen, minkä jälkeen järjestetään yhteinen neuvottelu. Neuvotteluista laaditaan muistio. Asian selvittelyssä on tärkeä keskittyä

  • tapahtuneisiin tekoihin
  • käyttäytymiseen
  • laiminlyönteihin.

Selvittelyn jälkeen työnantajan on ryhdyttävä epäkohtien poistamiseen. Esihenkilön tehtävä on todeta selkeästi, millainen käyttäytyminen työyhteisössä ei ole hyväksyttävää. Yhdessä osapuolten kanssa sovitaan siitä, miten jatkossa käyttäydytään ja miten sovittuja toimenpiteitä seurataan.

On tärkeä sopia ajankohta, jolloin toimenpiteiden toteutumista arvioidaan. Jos häirintä jatkuu sovituista toimenpiteistä huolimatta, työnantajalla on oikeus ryhtyä kurinpidollisiin toimenpiteisiin.

Kuvituskuva

Epäasialliseen käytökseen puuttuminen

Esihenkilön on puututtava työpaikkakiusaamiseen tai muuhun työntekijään kohdistuvaan häiritsevään, hänen terveyttään haittaavaan kohteluun.