Hoiva-avustaja työskentelee avustavissa tehtävissä. Hänen työpaikkansa voi olla esimerkiksi vanhuksille tai vammaisille tarkoitetussa palvelutalossa ja hoivakodissa eli asumispalveluyksikössä.

Hoiva-avustajan työtehtävät liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen sekä tukipalvelutehtäviin. Hoiva-avustajan tehtävissä ei tarvita lähihoitajan tai sairaanhoitajan koulutusta.  

Hoiva-avustaja ei ole sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö. Hoiva-avustajakoulutus ei sisällä lääkehoidon opetusta, siksi he eivät lähtökohtaisesti osallistu lääkehoidon toteutukseen. Lääkehoidossa on aina ymmärrettävä mitä annetaan ja miksi, seurattava lääkityksen vaikuttavuutta.  

Mikäli yksikön toiminnan kannalta hoiva-avustajien lääkehoitoon osallistuminen on välttämätöntä, tulee hoiva-avustajalla olla suoritettuna lääkehoidon koulutus, osaaminen varmistettu ja lääkärin myöntämä kirjallinen lääkehoitolupa.  Hoiva-avustajan lääkehoitolupa on aina asiakas- ja tai lääkekohtainen. Hoiva-avustaja ei voi myöskään itsenäisesti vastata asiakkaan lääkehoidosta, eikä toteuttaa lääkehoitoa yksin.

 

Hoiva-avustajan koulutus

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut suosituksen hoiva-avustajan tehtävänkuvasta, osaamisvaatimuksista ja niihin vastaavasta koulutuksesta iäkkäiden palveluissa. Suosituksen mukainen koulutus muodostuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon kahdesta tutkinnon osasta:

  • kasvun ja osallisuuden edistäminen  
  • ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala  

Koulutus ei johda tutkintoon, mutta se antaa valmiuksia vanhus- ja vammaispalvelujen avustaviin tehtäviin. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2024. Siksi myös hoiva-avustajan koulutuksen muodostuminen uudistuu.