Hoiva-avustaja työskentelee avustavissa tehtävissä. Hänen työpaikkansa voi olla esimerkiksi vanhuksille tai vammaisille tarkoitetussa palvelutalossa ja hoivakodissa eli asumispalveluyksikössä.

Hoiva-avustajan työtehtävät liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen. Hoiva-avustajan tehtävissä ei tarvita lähihoitajan tai sairaanhoitajan koulutusta. Hän ei voi osallistua lääkehoitoon ja ei saa olla yksin työvuorossa.

Hoiva-avustajan koulutus

Hoiva-avustajakoulutus muodostuu kahdesta tutkinnon osasta, jotka ovat joko

kasvun ja osallisuuden edistäminen (sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta) 
avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen (puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta)
tai

kasvun ja osallisuuden edistäminen (sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta) 
ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala (sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta) 
Koulutus ei johda tutkintoon, mutta se antaa valmiuksia vanhus- ja vammaispalvelujen avustaviin tehtäviin.